BME Johnsen fylte i juni 75 år. Selskapet har hatt kontinuerlig drift siden oppstarten i 1949 og er i dag 100 prosent familieeid.  

– De første årene bygget min far og hans 3-4 ansatte hus, skoler og mindre næringsbygg. Fra 1959 gikk de helt over til kaibygg og reparasjoner av fergekaier med mer, hovedsakelig i tre, forteller Yngve Johnsen.  

– Fra jeg kom inn i 1982 ble det gradvis overgang til alle typer byggeoppdrag, sier Johnsen. 

Han er største eier i selskapet, og er fortsatt aktiv som prosjektleder. Den daglige ledelsen har han overlatt til datteren Mari Johnsen.  

Fortsatt er kaibygging en viktig del av virksomheten til BME Johnsen. 

– Fra 1959 har vi bygget over 200 nye kaier av alle typer i tillegg til reparasjoner og oppgraderinger, sier Johnsen.  

I skrivende stund befinner han seg i Kristiansund, hvor BME Johnsen gjør en trekaioverbygning ved Thon-hotellet.  

– Det er vårt «sørligste» oppdrag så langt. Consto er oppdragsgiver, de ble bedt av Thon Hotels om å benytte oss til dette arbeidet fordi de var så fornøyd med tilsvarende jobb vi gjorde ved Thon Hotel Lofoten i Svolvær, avslutter Johnsen.  
BME Johnsen jobber for tiden med en trekaioverbygning i Kristiansund. BME Johnsen jobber for tiden med en trekaioverbygning i Kristiansund.

Sommeren 2022 skrev Anbudet portrett om Yngve Johnsen. Vi har også skrevet om Mari Johnsen da hun var første kvinne på NESOs Topplederskole. Det kan du lese sakene her:

Henvisning

Henvisning