Fakta

Murbygg AS

Omsetning 2022: 9 941 000
Ordinært resultat 2022: 1 227 000
Resultatgrad 2022: 12,34 prosent

Murbygg AS er en tradisjonsrik Harstad-bedrift som feiret 45-årsjubileum i 2020. Siden 2002 har den vært eid og ledet av Mette Eide. Bedriften påtar seg små og store oppdrag både i privat og proffmarkedet. I skrivende stund har bedriften åtte fast ansatte.  

– For oss går det en grense på 8-10 ansatte. Skal vi være flere vil det kreve mer administrasjon, det ønsker vi ikke. Om sommeren hender det at vi leier inn folk for å ta unna, men utgangspunktet vårt er fast ansatte og at vi skal ha nok arbeid til disse gjennom hele året, sier Eide.  

Tidligere hadde bedriften en del reisevirksomhet, nå konsentrerer de seg om markedet i Harstad og omegn.  

– Vi har et mål om at alle kundene skal bruke oss på nytt. Harstad er ikke stort, og det ryktes fort om noen gjør dårlig jobb. Vi skal kunne se folk i øynene, slår hun fast.  

Stort oppdrag 

Murbygg AS leverte 8,17 prosent driftsmargin i 2021, som økte til 12,34 prosent i 2022. Det ga et driftsresultat på 1,22 millioner.  

– I bunnen må man ha en god organisasjon og flinke folk som kan faget. Men utover det er det mye flaks også - det nytter ikke med flinke folk om man ikke har jobb til dem, sier Eide.

Mette Eide
Mette Kristin Eide har ledet Murbygg AS siden 2002.

Hun håper derfor på flere slike jobber fremover. 

– Leca har vært borte fra de store byggeprosjektene i flere år, de fleste får fraktet inn prefabrikkerte elementer. Men i Alti-prosjektet så Consto at det var en bedre løsning med en lokal leverandør som kunne utføre plassbygget mur. Vi håper flere vil tenke slik fremover. I forhold til logistikk er det ikke alltid en fordel med de prefabrikkerte elementene, mener Eide.  

– Vi holder på å regne på en lignende mulighet nå som vil bety mye for 2024, legger hun til.  

Utfordrende tider 

Eide legger ikke skjul på at hun er spent på utviklingen fremover. 

– Det oppleves veldig usikkert. Vi merker at det er blitt vanskeligere å få inn penger. Firmaer som tidligere har vært sikre betalere gjør ikke opp for seg. Samtidig er det blitt færre anbud å regne på, sier Murbygg-lederen.  

2023 har så langt ikke vært i nærheten av 2022 for bedriften.  

– Men vi har brukbart å gjøre ut året og tradisjonelt har vi vår beste tid fra august til desember. De første månedene i året ser alltid trasige ut, men så skjer det et mirakel på høsten, sier Eide. 

Akkurat nå er har de storinnspurt på piperenoveringer. 

– Feierne har hatt en runde ute i distriktene rundt Harstad, da skal alle ha reparert pipene før nattefrosten setter inn, forklarer hun. 

– Vi har også mange kunder som kommer tilbake til oss og de prioriterer vi uansett hvor travelt vi har det. De er sikkerheten i bunnen for oss, legger hun til.  

Dyktige ansatte 

Utsiktene for 2024 tror Eide vil avhenge mye av om de får innpass på en større byggeplass eller ikke.  

– Vi er veldig spente på hvordan det skal gå neste år, sier hun, og legger til:  

– Det har vært og er mye negativt, men alle entreprenører er i bunnen og grunnen risikotakere. Hadde vi ikke vært det hadde vi gjort noe helt annet. Vi tar sjanser og da vil man også gå på noen blemmer. 

Selv vil Eide heller ta ulønnsomme oppdrag for en periode enn å risikere og måtte permittere ansatte.  

– Det blir kanskje litt annerledes for oss som er så små enn en stor aktør med 150 ansatte, sier Eide, som beskriver de ansatte i Murbygg nærmest som en stor familie. 

– Selv har jeg vært her i 100 år og jeg har også flere kollegaer som har vært her lenge. Alle har høy moral, her er det ingen som sluntrer unna og lar kollegaene sine stå i gjørma selv om man har en dårlig dag. Alle har stor respekt både for hverandre og faget, understreker Eide. 

– Å ha flinke folk, det har alt å si om man skal lykkes. Så enkelt er det. Alle våre ansatte kan sendes av gårde på oppdrag alene, de kan jobben sin, legger hun til.