Prosessen med nye lokaler for Låsesenteret har pågått over flere år.

– Vi har arbeidet med dette helt tilbake fra 2015-2016, da vi allerede den gang hadde vokst ut av våre lokaler i Betongveien i Alta, forteller Ørjan K. Simensen.

Han er avdelingsleder for Alta og Kirkenes i Låssenteret AS Thermoglass.  

– Lokaler hvor butikk, glassverksted, lager og administrasjon befant seg, var ineffektive og krevde mye fra de ansatte i forhold til varehåndtering og oversikt, forklarer han.

Prosjektet med nye lokaler hadde oppstart for tre år siden. Det er Peyma Entreprenør AS har vært totalentreprenør for de nye lokalene, som er tegnet av Verte Landskap & Arkitektur AS. Arkitektene har også bistått i søkeprosessen. Elvebakken i Alta er ett område hvor takflater og etterkrigsarkitektur ønskes bevart.

– Dette medfører tilpasninger utover hva som er kostnadseffektivt for ett næringsbygg. Saltak med Altaskifer og integrert solcelleanlegg i sørvendt takflate er valgt med ett klart bærekrafts mål, forklarer daglig leder. 

Klare til jubileum

Prosjektet er utviklet av gårdeier Elvebakken Industri AS, ansatte i Låssenteret Thermoglass eier eiendommen. Bygget ble fullt ut tatt i bruk uken før bedriften feiret 50-årsjubileum tidligere i høst.   

– I våre nye lokaler har vi fått samlokalisert alle elementer i vår daglige drift. Lokalene er moderne og tidsriktige, lys og inneklima har vært høyt vektet i prosjekteringsfasen. Vi har i tillegg samlet hovedfunksjonene på en flate, sier Simensen.

I de nye lokalene befinner varemottaket seg strategisk plassert i midten. I den ene enden av bygget er produksjon med mesanin for lagring av festemateriell og verktøy. I den andre enden er butikken, som er plassert mot innkjøringen fra Skipper Wirkolas vei.

– Vi er nærmeste nabo med Alta lufthavn, smiler Simensen.  

Fremdrift

Selve flytteprosessen planla de takt-vis. Glassverkstedet med lager og inventar ble flyttet i løpet av fellesferien.

– Etter ferien flyttet vi administrasjon og glass- og fasadeproduksjon, før butikken og låselageret ble flyttet mot slutten av august, sier Simensen.

Bedriften har holdt tidsplanen på flyttingen godt.

–  Det som viste seg og ta lengere tid en planlagt, var reetablering av glass- og fasadeproduksjon som vi nå planlegger fullført i løpet av oktober måned. Nå forbereder vi varetelling som skal foregå først i oktober, dette medfører rydding og relokalisering av lagerlokasjoner og kommer på toppen av flyttingen, forklarer Simensen.

Han skryter av de da ansatte i Låsesenteret Thermoglass som har stått på både kvelder og i helger for at bedriften skulle komme i mål med flyttingen.

– Alle ansatte har virkelig utført en eksemplarisk innsats for at vi skulle komme i mål, parallelt med at vi drifter for å ivareta våre kunder som normalt, sier Simensen.

– Jeg kan ikke annet enn å rette en stor takk for innsatsen og humøret de ansatte har vist i en travel tid, avslutter han.

Se bildeserie fra Låsesenterets nye lokaler under: