Forsvarsbyggs er Norges største offentlig eiendomsaktør. De etablerer, opprettholder og gjenoppretter forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg. Ifølge årsrapporten for 2023 hadde Forsvarsbygg totale kostander på 11,7 milliarder kroner. De hadde 406 aktive investeringsprosjekter i ulike faser – totalt investeringsprosjekter for 5,4 milliarder kroner.

Ifølge Bygg.no var det tre NESO-entreprenører som hadde størst omsetning fra Forsvarsbygg i 2023. Peab-selskapet Bjørn Bygg AS som hadde høyest omsetning fra Forsvarsbygg i 2023 med 297 millioner. De har blant annet jobbet med MPA-hangarene på Evenes.
På andreplass finner vi Alta-entreprenøren Elvebakken Bygg som totalt omsatte for 105 millioner gjennom Forsvarsbygg, tett fulgt av Rædergård Entreprenør AS som hadde en omsetning på 99 millioner fra Forsvarsbygg i fjor. Også Arctic Entreprenør er å finne på «topp 10»-lista, ifølge Bygg.no.

Elvebakken Bygg har jobbet med fornyelse av kasernebygg på Heistad i Skjold Leir, som du kan lese om her. Rædergård Entreprenør har blant annet oppdraget med nytt bakkedrivstoffanlegg på Kampflybase Ørland.

– Forsvarsbygg er en svært viktig aktør, og kommer ikke til å bli mindre viktig fremover. Det skal investeres mye i opprusting av forsvaret i nord i årene som kommer. Vi vet at Forsvarsbygg er en aktør som stiller strenge krav til entreprenørene, på blant annet miljø og klima. At våre medlemmer når opp i anbudskonkurransene, er gledelig, sier NESO-direktør Karina Krane.

Det viser også at NESO bedriftene har konkurransekraft, er seriøse og ikke minst er godt kompetente.

– I en tid hvor særlig boligmarkedet er utfordrende, regner NESO med at enda flere av våre medlemmer rigger seg for å komme i posisjon til å være med å konkurrere på anbudene som vi vet vil komme fremover. Oversikten viser at det ikke bare er de største aktørene som kan komme i posisjon til å få oppdrag fra Forsvarsbygg, legger hun til.

På NESOs høstmøte 26. og 27. oktober kommer Forsvarsbygg v/prosjektsjef Jans Hugo Leiknes for å snakke om konkrete prosjekter de skal i gang med i Nord-Norge og Trøndelag.

Mer info om høstmøtet og mulighet for påmelding til dette, finner du her:

NESOS HØSTMØTE