Våren 2022 igangsatte styret i NESO et arbeid for å se nærmere på forskjellene i lønnsomhet hos medlemmene. Det ble etter hvert et omfattende prosjekt hvor alle resultatdata fra 120 bedrifter fra årene 2012 til 2021 ble analysert svært grundig. 

Hovedkonklusjonen i denne analysen var at nøkkelen til god lønnsomhet ligger internt i bedriften.  Den store forskjellen for medlemsbedriftene som over tid drifter godt og de som over tid ikke oppnår gode resultater, er ledelsen. Årsaken til at noen bedrifter, noen organisasjoner, noen lag, skaper bedre resultater enn andre de kan sammenligne seg med, ligger altså i menneskene.

På tiltakssiden jobber NESO med flere aktiviteter - ett av disse tiltakene handler om  bedriftens eiere og styre: Det er behov for økt profesjonalisering av styrets arbeid.

Dette er bakgrunnen for at NESO nå har inngått avtale om samarbeid med Styreforeningen. På vårt medlemsnett kan du lese hva du får tilgang til gjennom NESOs avtale med Styreforeningen (krever innlogging):

Styreforeningen

 

Styrearbeid for NESO-medlemmer