NESO søker kandidater som kan tenke seg styreverv hos bedrifter i bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge og Trøndelag. 

Vi ønsker oss kandidater med styrekompetanse i form av erfaring og/eller kursing i styrearbeid - eller vilje til å tilegne seg dette.

Faglig innsikt (bransjekunnskap) er en fordel, men vi søker også kandidater med andre bakgrunner som kan komplimentere styrene hos våre medlemsbedrifter. Det være seg kandidater med bakgrunn fra økonomi og finans, som innehar juridisk kompetanse, HR, etc.

 Kan du tenke deg å være kandidat til styreverv hos NESOs medlemmer?
Meld din interesse ved å fylle ut vårt skjema: 

styrebase