Vårt mål er at disse 11 ukene med opplæring fører til fast ansettelse, dette er opp til deg som bedrift å beslutte. Kandidatene kommer fra NAV og er arbeidssøkende, vi vil i forkant forsøke å finne de mest motiverte kandidatene for å delta i dette prosjektet.