Dette er et kurs for daglige ledere, prosjektledere, anleggsledere, kalkulatører og arkitekter – egentlig alle som jobber i byggeprosjekter og er interessert i å lære mer om hva BREEAM NOR er. Skal man sende kun en ansatt fra bedriften, så tenker vi at det nok er mest nyttig for prosjektledere som skal inn i prosjekteringsgrupper og prosjektgrupper, men daglige ledere vil absolutt ha nytte av å se hvordan denne sertifiseringsordningen fungerer.

Priser

Ikke NESO-medlem: 7 200,-

NESO-medlem: 5 000,-

Mer informasjon finner du her:

BREEAM-NOR innføringskurs - Online