• Dato og sted: 05 November, Bodø

            Max 30 deltakere pr kurs

 • Arrangør: NESO SA
 • Faglig ansvarlig: Erik Østby, WSP Norway

 
Målsetning

Bruk av NS 3935 og NS 6450 skal gi merverdi gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås. Deltagernes bidrag skal føre til at det blir "Riktig med en gang".

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk og forståelse av prosessene og aktivitetene i systematisk ferdigstillelse og idriftsetting. Forståelse for ITB-rollene – ansvar og mandat.

Etter kurset skal du ha god kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene kan benyttes i egne prosjekter, om hvilke oppgaver som må gjennomføres for å oppnå resultater som blir «Riktig med en gang» samt hvem som skal utføre disse.

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot personer som har ønsker/behov for å forstå ITB rollen og arbeidsoppgavene. Kurset passer for ressurser hos entreprenører med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter.

Kursinnhold (NB:under planlegging)
 • NS 3935: ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator - rollene forklart
 • Idriftsetting og prøvedrift – NS 6450
 • ABC vedr. tekniske systemer – litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkes/formålsbygninger
 • Steg og milepæler
 • Partenes plikter og oppgaver
 • Veiledning systematisk ferdigstillelse
 • Sluttfaseplan/eksempler for sluttfase
 • Annet
Varighet
 • 1 dag
Kursholder:

Erik Østby fra WSP Norway (Se lenke til LinkedIN på høyre side for mere informasjon om Erik)

Pris:
 • NESO medlem, deltaker 1: 6570,-
 • NESO medlem, deltaker 2: 6205,-
 • NESO medlem, deltaker 3 og øvrige: 5840,-

Ikke medlem av NESO: 7300,-

 

 

Øvrig informasjon:

* Reise, opphold dagpakke er ikke inkludert i kursprisen. Dersom du ønsker hotellopphold kan du krysse av i påmeldingskjema for dette, så ordner NESO det slik at rommet er klart til deg når du kommer på hotellet. 

* NESO forhandler alltid overnatting i helpensjon (inkludert frokost, lunsj og middag) for alle deltakerne på samlingsstedet. Vi reserverer rom til deg på alle samlingene om du velger dette "under påmelding". Vi avtaler også kreditt med hotellet slik at du mottar faktura til bedriften etter oppholdet slik at du slipper å gjøre opp rommet ved avreise.

* Dersom avbestilling foretas senere enn 3 dager før skolen begynner må full kursavgift betales til NESO.