Kursdeltakerne får kurs/opplæring i «Stillasbygging etter ny forskrift 5-9 meter» etter innholdet som er beskrevet nederst. Forskriftens krav til bygging av stillas 5-9 meter er 15 timer teori og 15 timer praksis. Denne opplæringen skal gjøres av «kvalifisert person» og den skal være dokumentert. En kvalifisert person vil kunne være: Stillasleverandør eller en som har hele kurset 15t + 15t eller bedre. Det kan også være en person som har 36 timer teori + 72 timer praksis etter gammel forskrift.

Teoretisk opplæring – 15 timer:
Deres deltaker vil få teoretisk kurs på 7,5 timer. De resterende 7,5 timer teori må gjøres i deres bedrift av kvalifisert person. Denne opplæringen gjøres i eget stillasesystem der dere bruker monteringsveiledningen for det aktuelle stillassystemet. Stikkordsliste med en grei oversikt over anbefalte punkter som bør gjennomgås får dere tilsendt fra NESO.

Praktisk opplæring – 15 timer
Bedriften dokumenterer 15 timers opplæring/bygging av eget stillassystem

Kursbevis
NESO gir ut kursbevis med underskrift på at deltakeren kan utføre - bruk og kontroll av stillas. Etter at bedriften har utført ovennevnte opplæring internt, kan kursbevisets nedre del underskrives av daglig leder/kvalifisert person. Kursdeltakeren vil da ha kursbevis og gyldig dokumentasjon for bygging av stillas 5 – 9 meter.

NB! Kursbeviset (7,5 timer teori) dekker kravet til det som omtales som «Brukerkurs stillas».

Kursets innhold/opplæring i:

 • Regelverket – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
 • HMS – Risikovurdering, Avvik, RUH
 • Stillasteori         
  -  Generell stillasteori, spire-/rammestillas, rullestillas
  -  Belastninger, jordtrykk, vindlast, forankring, avstiving
  -  Oppbygging, bestilling, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold, demontering
 • Stiger – Bruk av stiger, bestemmelser
 • Førstehjelp / Nødsituasjoner

 

Momentene i kursbeskrivelsen gjennomgås på generelt grunnlag og det gis ikke opplæring i din bedrifts spesifikke stillassystem.