Kursnavn: Liftkurs

Målsetting: Dette kurset har som mål å gi deltakerne nødvendige kunnskaper og ferdigheter for sikker bruk av løfteutstyr, spesielt fokusert på bom-lift og sakse-lift.

Varighet: Kurset varighet er på 1 dag, men det er avhengig av deltakernes tidligere erfaring og spesifikke krav, men vanligvis vil det omfatte både teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

Kursinnhold:

 1. Introduksjon til løfteutstyr:
  • Oversikt over forskjellige typer løfteutstyr, inkludert heiseplattformer og løftebiler.
  • Identifikasjon av viktige komponenter og deres funksjoner.
 2. Sikkerhetsprosedyrer:
  • Gjennomgang av grunnleggende sikkerhetsregler og -prosedyrer ved bruk av løfteutstyr.
  • Nødprosedyrer og beredskapsforanstaltninger.
 3. Teknisk kunnskap:
  • Opplæring i betjening av kontroller og instrumentpaneler.
  • Vedlikeholdsrutiner og inspeksjoner før bruk.
 4. Lasthåndtering:
  • Riktig sikring og løfting av last.
  • Vektfordeling og stabilitet.
 5. Praktiske øvelser:
  • Hands-on trening i sikker bruk av løfteutstyr under veiledning.
  • Simulerte situasjoner for å utvikle praktiske ferdigheter.
 6. Eksamen og kursbevis:
  • Avsluttende evaluering for å vurdere deltakernes kunnskaper og ferdigheter.
  • Utstedelse av kursbevis til de som består eksamen.

Målgruppe: Dette kurset er egnet for personer som vil jobbe med eller operere heiseplattformer og lignende løfteutstyr.

Krav til deltakelse: Deltakerne bør ha grunnleggende forståelse av arbeidsplassen sikkerhet og være i stand til å forstå og kommunisere på det norsk.

Påmelding