BIM skolen 2023 ble i år gjennomført med 23 deltakere. Over tre korte samlinger på 2,5 dager har deltakeren kunne lære seg mer om bruken, spilleregler og potensialet til BIM i tre ulike «faser» av et prosjekt.

– Vi kan med sikkerhet slå fast at BIM skolen 2023 ble en suksess og at de entreprenørene som har deltatt på BIM skolen i mye større grad er rustet til den digitale omstillingen og kravstillingen fra offentlige og private byggherrer enn hva de var før de deltok på dette skoleløpet til NESO, sier faglig ansvarlig Mats Johansson i NESO. 

BIM-skolen 2023

Deltakerne har fått innsikt i ulike programvarer, prosesser og muligheter når det kommer til bruken av BIM, og hva som er riktig og viktig å fokusere på. I tillegg til å møte på samlinger, har deltakeren også fått tilgang til 16 ulike moduler som omhandler praktisk bruk av BIM via NESOs E-læringsportal - et tilbud som ble godt mottatt og brukt både før, under og etter at skolen var ferdig.

– Formålet med skolen var å gi deltakerne innsikt i hvilke muligheter som ligger i å aktivt bruke BIM som et hjelpemiddel og verktøy i egen bedrift. De har lært å bruke geometri og informasjon i en 3D-modell til egen planlegging, med tanke på kostnader, kvalitet og fremdrift. Det har også vært fokus på tverrfaglig koordinering og kommunikasjonsflyt i prosjekter, slik at entreprenøren enklere kommer i posisjon til både å formidle og motta riktig digital informasjon til riktig tid, forklarer Johansson. 

OM BIM-skolen

Dette sier deltakerne:

Min tid på NESOs BIM-skole var en lærerik og informativ reise, hvor jeg ikke bare lærte om bygningsinformasjonsmodellering, men også om samarbeid, problemløsning og innovasjon. Her har jeg lagt grunnlaget for videre utforsking innen BIM og jeg er takknemlig for den kunnskapen og erfaringen jeg fikk.

Gjøran Sommarseth,
kalkulatør og BIM koordinator i Harstadbygg

Etter å ha vært gjennom BIM-skolen, har det åpnet seg muligheter innen BIM som var utenkelig før skolen. Mulighetene som ligger innen BIM er uante, og jeg er nå klar for å utforske disse.

Odd Andre Aagård,
prosjektleder Birger Pedersen

Jeg har nå en mye bedre forståelse av BIM enn før jeg begynte på skolen - både i forhold til begreper og oppbygning, men også bruksområde. Jeg kjenner også igjen mange av de problemstillingene som har vært skildret i samlingene. Dette er en reise vi gjerne vil være med på videre.

Robin Fredriksen,
kalkulatør og prosjektkonsulent Øksnes entreprenør

BIM representerer mange muligheter for å endre og effektivisere prosesser som i dag er både tidkrevende og upresise. Det er nettopp disse mulighetene NESO i samarbeid med C3 BIM og BIMFRONT har forsøkt å presentere for entreprenørene i Nord-Norge gjennom BIM-skolen.

– Nå blir det opp til bedriften å sile ut hvilke prosesser, programvarer og arbeidsflyter som kan passe hos den enkelte med tanke på ressursbruk, behov, kompetanse og budsjett, sier Johansson. 

våre samarbeidspartnere

BIMFRONT AS OG C3 BIM AS

BIMFRONT AS og C3 BIM AS har gitt følgende tilbakemelding etter gjennomføringen av NESOs BIM-Skole 2023:

"Vi ønsker å rette en hjertelig takk til NESO for et fantastisk oppdrag! BIM er uten tvil et essensielt tema, som vil spille en stadig viktigere rolle i tiden som kommer. Det er inspirerende å se at NESO legger så stor vekt på dette og tar initiativ til å styrke kompetansen på BIM blant nordnorske entreprenører, samtidig som de får mulighet til å lære av den fremgangen som allerede har skjedd i Sør-Norge.

Kurset var meget vellykket, med en balansert tilnærming som inkluderte teoretisk kunnskap, praktiske gruppeoppgaver og en grundig introduksjon til relevante programvarer, verktøy og prosesser. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive. Konseptet med tre separate samlinger var svært fornuftig, da det ga deltakerne mulighet til å bygge på sin forståelse av BIM gradvis gjennom ulike faser. Dette gjorde det også lettere å se nytteverdien av BIM i ens daglige arbeid, samtidig som man fikk et helhetlig bilde av hva BIM virkelig innebærer."

Er du interessert i mer infomrasjon eller deltakelse på neste utgave av NESOs BIM-skole? 
Kontakt gjerne Mats Johansson for en uforpliktende prat om BIM! Kontaktinfomrasjon finner du til høyre på denne siden. 

Mer informasjon om vår BIM-skole kan du også finne her: 

NESO BIM-SKOLE

BIM-skolen 2023

BIM-skolen 2023

BIM-skolen 2023