BIM-Programvare - En oversikt aktuell programvare og våre tilbud. 

Her kan du se hvilke programvareleverandører NESO har tilbud rettet mot eller avtaler med. Avtalenes art varierer ut fra forutsetninger hos den enkelte leverandør. Vi jobber kontinuerlig med å holde oss oppdatert på det som rører seg i programvareverden og forsøker å skape gunstige fordeler der det lar seg gjøre. Tilbudet er under konstant utvikling så sørg for å sjekke innom om du er på utkikk etter en programvare, kanskje har vi en avtale som kan hjelpe deg.

Programvarematrise
ProgramvarePrimær funksjonalitetNESO avtaleKompetansetilbud
SolibriKontroller, klassifiser og hent ut informasjon fra dine ifc filer.

Solibri lar deg kontrollere din egen modell for duplikater, mangler, informasjon og så godt som alt annet du kan tenke deg å kontrollere før du gjør en kalkulasjon basert på denne. Når kontrollen av filen er gjort kan du med enkle grep gjøre strukturere et mengdeuttak etter eget ønske og få ut pålitelig informasjon.

Utover dette kan du sammenstille de forskjellige disiplinmodellene og kjøre tverrfaglige kontroller som lar deg avdekke prosjekteringsbrister før de havner ut byggeplasser med de konsekvenser det medfører.
JaJa - E-læringsportal

SimpleBim
 
SimpleBim lar deg bearbeide en IFC fil og lagre ut det redigerte resultatet.

Et eksempel på bruken av et slik program kan være at du har mottatt en modell du ønsker å bruke som underlag i ditt foretrukne modelleringsprogram. Men den mottatte IFC filen inneholder en del unødvendige elementer. Ved å bruke SimpleBim kan disse objektene slettes permanent og en ny IFC lagres ut.

Et annet eksempel kan være at du har mottatt en IFC du ønsker å bruke til kalkulasjon, SimpleBim kan da være behjelpelig med enkel modellsjekking og informasjonsberikelse av objekter i IFC for tilrettelegging av mapping i kalkulasjonsprogrammer.

SimpleBim er en av få programmer som lar deg validere ved hjelp MVDXML filer generert av Statsbyggs BIM-krav generator SIMBA.
NeiNei
RevitSkap flotte 3D modeller med tilhørende informasjon, tegningsgrunnlag og lister. Ta steget inn i autodesk-universet og opplev sømløs arbeidsflyt på tvers av et fantastisk utvalg av programvare for modellering, samarbeid og prosjektstyring. Revit er det det mest brukte modelleringsverktøyet i verden, en stor del av suksessen ligger i det at du kan gjøre hvilken som helst form for modellering i samme program. Dette gjør det enklere å samhandle på tvers av disipliner da man kan bruke native-formatene for utveksling der er mest praktisk. En annen sterk faktor hos Revit er programmets struktur med klart definerte kategorier, typer og familier.Ja - E-læringsportal
ArchicadArchicad er et komplett BIM-verktøy og inkluderer en rekke funksjoner og muligheter som man ikke finner som standard i andre programmer. Dette inkluderer tilpassede norske maler og biblioteker og det er derfor ikke nødvendig å kjøpe norske tillegg som lastes ned eller ettersendes når det kommer en ny versjon av programmet. All programmering og lokale tilpasninger i henhold til NorskStandard (NS) utvikles og håndteres av Graphisoft Norge og blir installert automatisk med programmet for alle kunder, studenter og lærere. Archicad er kompatibelt med både PC og Mac. I tilegg er det mulig å øke funksjonalitet med tilegsprogrammer for blandt annet visualisering, elementproduksjon og modelkontroll. Sømløs integrasjon med andre faggrupper sikkres ved bruk av det åpne formatet IFC som er et krav i åpen BIM. Archicad er kjent for sitt intuitive brukergrensesnitt, og med store kunder som PEAB, HENT og Veidekke viser Archicad at det tilfredstiller de fleste krav som en entreprenør har behov for.JaJa - E-læringsportal
BluebeamEt verktøy med allsidig funksjonalitet tilpasset bygebransjens behov. Lag riggplaner, samarbeid om dokumenter i BlueBeam skyen eller gjør raske og presise mengdeuttak med direkte koblinger og oversikt integrert i listefunksjonene til BlueBeam, eller ekstern kobling til Excel. Sammenlikne revisjoner eller bruk BlueBeam`s funksjoner til å sende og mota utsnitt av 3D modeller direkte i ditt PDF program. 
Måleverktøy i BlueBeam Revu lar deg se det fulle og hele omfanget av prosjektet og hjelper deg å skape raskere og mer presise kalkulasjoner, noe som kan være med å gi deg et konkurransefortrinn.
JaBedriftsinterne kurs på forespørsel
IbinderProsjekter samlet i en digital prosjektperm i skyen.
Med iBinder får du et hjelpemiddel som gjør alt av dokumenthåndtering enkelt og trygt. Systemet bygger på samme enkle velprøvde prinsipper og logikk som den klassiske byggepermen.
Alle forstår og kan bruke systemet umiddelbart, uten forkunnskaper om IT eller dataprogrammer.
JaNei
DaluxVed å tilby en av de mest komplette pakkene når det kommer til prosjekthotell har Danske Dalux tatt store steg de siste årene. Dalux lar prosjektgruppen forholde seg til en enkelt sky-basert tjeneste for utveksling og kommunikasjon gjennom et prosjekt.
Tilgjengeliggjør en sammensatt modell for alle prosjektdeltagere og oppdater disse ved noen enkle klikk. Brukere kan ta mål eller hente ut informasjon fra objekter i modell. Dette skaper en langt bedre tverrfaglig forståelse for alle prosjektdeltagere.Tegninger og modeller kan sammenlignes i appen.
Opprett arbeidsflyter og henvis arbeidsoppgaver til underleverandører og behold kontroll over hva som er utført og godkjent med tilhørende sporbarhet for ettertiden.
Kontroller RUH og avviksmeldinger.
NeiNei
BIM CollabVed bruk av BimCollab kan BCFer og kommunikasjon fra kontroller deles sømløst på tvers av prosjektgruppen. Dette fører til en raskere avklaring og langt bedre sporbarhet og forståelse for ettertiden av hvorfor ting har blitt løst på den ene eller andre måten. Denne måten å jobbe på er meget tidsbesparende og et godt steg i retning av digitalisering og det å sikre at man jobber så smart og effektivt som mulig.NeiNei
TribiaTribia utvikler og leverer bransjeledende samhandlingsverktøy til alle som bygger noe
Med Tribias løsninger (Interaxo Project,Field og BIM data) kan alle fag i alle faser samarbeide, dele og kommunisere prosjekt- og BIM data, oppdatert og tilgjengelig i skyen fra der de befinner seg.
Kort sagt: En enklere og mer oversiktlig prosjekthverdag for deg og dine samarbeidspartnere
JaNei
Catenda HubDel og kommuniser saker, visualiser BIM modeller i 2D/3D/4D og berik modeller med dokumenter og relevant informasjon. 
Catenda har en omfattende programvarepakke man kan velge i for å sømløst samarbeide og utveksle infirmasjon også via en BIM
NeiNei
HolteStrømlinjeform kalkulasjonsprosessen ved hjelp av IFC og Holte SmartKalk
SmartKalk er et komplett kalkulasjonssystem som hjelper deg å kalkulere alle jobber – fra de minste til de største. Programmet hjelper deg å spare tid når du skal regne på en prisforespørsel, og samtidig være trygg på kvaliteten i dine kalkyler.
JaNei
ISY ByggOfficeISY ByggOffice er et samhandlingsverktøy hvor ulike roller i prosjektet bidrar for å skape et solid datagrunnlag og sikre økt verdi fra kalkulasjon til produksjonsoppfølging. ISY ByggOffice gir deg fortløpende kontroll over inntekts- og kostnadsutviklingen i prosjektene.
Når du kalkulerer med BIM-modellen som grunnlag og henter mengder fra denne får du gjennom visuell kalkulering og data fra modellen bedre oversikt. Med revisjoner og mengdehistorikk har du kontroll på endringer i modellen og mengdene
NeiNei
Vrex-VRVR ansees å være en av teknologiene med størst potensiale i bygg og anlegg i dag med tanke på å spare tid, penger og miljø. Under Covid-19 epidemien så man at teknologien skjøt fart og mange mente det å møtes på denne måten var et fult ut godt substitutt for faktiske bygemøter på brakke eller byggeplass. Med tanke på avstandene her nord og de påfølgende konsekvensene det har på tid og pengebruk for møtedeltagelse kan det trolig spares betydelige summer ved å ta dette i større bruk.
Utover dette brukes VR i dag av flere entreprenører til visualisering av bygg og løsninger for sine kunder.
NeiNei

 

 

Kryssende funksjonalitet mellom beskrevet programvare

Programvarematrise
ProgramvareKontrollsamhandlingmodelleringPDF behandlingProsjekthotellKalkulasjonVRProsjektstyring
SolibriXX
SimpleBIMXX
RevitXX
ArchicadXX
BluebeamXX
IbinderXX
DaluxXXX
BIM collabXX
Catenda hubXXXX
HolteX
ISY byggofficeX
VrexX
TribiaXXX