Påmelding

Tilbakemeldingene fra både daglige ledere og elever er entydige: "dette var lærerikt og utrolig nyttig ".
Skolen fokuserer mye på planlegging og planleggingsverktøy gjennom hele byggeprosessen; et område mange formenn i dag føler seg lite forberedt på når de trer inn i den utrolig viktige nøkkelfunksjonen 

Vi praktiserer digitalt materiell - PC med officepakke installert er derfor nødvendig utstyr for deltaker. 

Det er i tillegg hjemmearbeid i mellomperiodene med oppfølging av egen fadder. Hver elev får også en egen utviklingsplan som skal godkjennes av NESO i forkant. Utviklingsplanen skal følge elevene gjennom hele skolen og kan brukes som et utviklingsredskap også etter skolen er ferdig. Det faglige innholdet er tilpasset "Formannens oppgaver" - se vår omfattende fagplan her.


Formannskolen går over fem samlinger. Beskrivelse av innhold for de ulike samlingene finner du her:
Beskrivelse av skolesamlingene
 

Fakta om NESOS Formansskole
  • 728 elver har gjennomført skolen.
  • 187 ulike bedrifter har valgt og bruke skolen vår.
  • Skolen har flyttbar lokalitet, Tromsø, Bodø og Værnes har alle huset skolen.

Klasse 27. 
Tidligere klasser ved skolen