PÅMELDING

SAMLINGSBASERT OPPLÆRING FOR BASER

NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.
Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for inntak ved Formannsskolen.

BASSKOLEN ER RETTET MOT
 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og produksjon i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser
HOVEDMÅL
 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en entreprenørbedrift.
   

Her finner du oversikt over temaene som blir gjennomgått på samlingene til BAS-skolen:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE

 

fakta om nesos bas-skole
 • 304 elver har gjennomført skolen
 • 62 ulike bedrifter har valgt og bruke skolen vår
 • Skolen har flyttbar lokalitet, Tromsø, Bodø og Værnes har alle huset skolen. 

BAS-skolen klasse 13, 2023 
tidligere klasser ved skolen