Vi tilbyr annonseplass i vårt medlemsblad "Anbudet". Her har du mulighet til å rette markedsføringa direkte til NESOs medlemsbedrifter og være helt konkret i ditt budskap.

Vårt medlemsblad sendes ut 5 ganger i året til medlemmer og abonnenter.
Abonnement - medlemsbladet rett i posten for kr. 990,- pr år - kontakt: torill@neso.no

Tre gode grunner for å annonsere i "Anbudet":
1 Dekning
I dette tilfellet er dekningen 100% av målgruppen. Sjelden er dette mulig andre steder.
2 Kontaktpris
Du kommer i kontakt med alle NESOs medlemsbedrifter.
3 Lesekvalitet
Vi vet at anbudet blir lest fra "perm til perm". Du er garantert å bli sett av de som har betydning for deg! Bladet holder en profil som vektlegger stoff leserne våre er opptatt av i hverdagen.

Annonsepriser:
Send din forespørsel eller annonsebestilling til torill@neso.no
1 side:  kr  9.900,- kr
½ side: kr  6.000,- kr
¼ side: kr  3.500,- kr


Be om utgivelsesplan for å sjekke frister. 
Alle priser er ekskl. mva.