• NESOs BIM SKOLE KOMMER I 2025.
  • PÅMELDING ÅPNER 01.01.2025. 
  • ØNSKER DU Å MELDE PÅ NOEN NÅ KAN DU SENDE EPOST VIA KOTAKTKORT

 

NESO arrangerer i samarbeid med C3 BIM og BIMFRONT totalt 3 samlinger med fokus på LAVTERSKEL innføring i bruken av BIM. Det kreves ingen forkunnskaper, programvarelisenser eller spesielt PC utsyr for å delta på denne skolen. Elevene må ha med PC.


På NESOs BIM skole inngår følgende: 

  • 3x3 dager med samling i Tromsø, med blant annet innleide forelesere fra velrennomerte BIM spesialister i C3BIM og BIMFRONT. 
  • Gjesteforelesere fra PEAB tromsø og Storegga entreprenør som snakker litt om hvorfor og hvordan de benytter seg av BIM i hverdagen
  • Tilgang til hele 16 ulike moduler med E-lærings kurs for BIM relaterte praktiske arbeidsflyter. Denne tilgangen har deltakerne tilgjengelig 1 år fra skolen starter.
  • 1 års gratis kommersiell bruk av Solibri office programvare (verdi ca 14 000 kr pr person/lisens)
  • 1 års gratis studentlisens på programvaren Archicad for de som ønsker

 

Formålet med skolen er å gi elevene en grundig innføring i praktiske og teoretiske problemstillinger rundt bruken av BIM, samt gi elevene et springbrett for å kunne iverksette prosesser i egen bedrift.

Under kan du se en introduksjonsvideo for NESOs BIM-skole: