En av de største utfordringene i bygg- og anleggsbransjen er tilgang på nok arbeidskraft.

Hvordan skal vi få flere folk inn i bransjen til å dekke etterspørselen? Vi i NESO har ikke alle svarene, men har satt rekruttering som et av våre aller viktigste fokusområder. 

I høst- og vintermånedene har vi stort fokus på å få ungdommene til å velge bygg- og anleggsbransjen.

– Når vi er ute på skoler og messer er det viktig for oss å synligjøre alle veiene som finnes inn i bransjen, og alle mulighetene man har når man har tatt et fag- eller svennebrev.  Vi vet at det er utrolig mange funksjoner som skal fylles ute i bedriftene. Å få dette frem for ungdommen som skal velge en karrierevei er en viktig jobb som ikke alltid er like enkel å nå frem med, sier seniorrådgiver i NESO, Remi Hanssen, som er ansvarlig for den daglige driften av NESO Lærlingeskole. 

– Man tenker ikke så ofte over at et fag- eller svennebrev kan være inngangsporten til ganske mange oppgaver hos en byggentreprenør. Selv rådgiverne ute i skolene må minnes på det, legger han til.

Han understreker viktigheten av å komme seg ut for å få møte og snakke med ungdommene om mulighetene i bygg- og anleggsbransjen og på NESO Lærlingeskole. 

– Dersom medlemmene har forslag til skoler eller utdanningsmesser vi bør besøke, ønsker vi at de tar kontakt, oppfordrer Hanssen.

Han ønsker også svært gjerne å ha med entreprenører på utdanningsmesser. 

– Det er gull for oss, det er tross alt bedriftene som sitter på lærlingeplassene, sier Hanssen. 

Har finner du NESOs sjekkliste for rekruttering av lærlinger:

REKRUTTERINGSTIPS (PDF, 68KB)