1. januar 2022 ble det innført forbud mot bruk av fossilt brensel til midlertidig oppvarming og tørking av bygg under oppføring og rehabilitering.

Bygge- og anleggsplasser skal være fosilfrie innen 2025, ifølge «Regjeringens Klimaplan 2021 – 2030».

For oss i NESO er det viktig at medlemmene er oppdatert på relevante muligheter som finnes gjennom våre avtalepartnere, som kan bidra til at din bedrift møter de til en hver tid gjeldende miljøkrav.