PÅMELDING

25 deltakere får plass ved vår samlingsbaserte skole for anleggs- og prosjektledere.
Deltakerne bør ha følgende bakgrunn:

  • Erfaring som formann og gjerne gjennomført formannsskolen eller,
  • Nyutdannet Ingeniør bygg og anleggsfag eller,
  • Prosjekt- anleggsleder med mindre erfaring, eller
  • Innehar / skal ha anleggslederfunksjonen i bedriften

Prosjektlederskolen går over sju samlinger. Beskrivelse av innhold for de ulike samlingene finner du her:

BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE

 

FAkta om Prosjektlederskolen
  • 220 elver har gjennomført skolen.
  • 84 ulike bedrifter har valgt og bruke skolen vår.
  • Skolen har flyttbar lokalitet.