Samling 1: 10.-13. september 2024

Den første samlingen inneholder generell informasjon om innhold, fag og prosess. Vi etablerer grupper som skal samarbeide under skoleperioden og legger vekt på å bli kjent samt skape et godt grunnlag for arbeidet som skal utføres i løpet av det neste året. Vi kommer blant annet inn på følgende fagtema:

 • Prosjektlederskolen, prosess og innhold
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Hvordan oppstår prosjektene
 • Tilbuds- / anbudsgrunnlag
 • Grunnleggende økonomi og regnskap
 • Internregnskap og kalkulasjonsprinsipper
 • Rollen som anleggs- og prosjektleder
 • Utviklingsplan og prosjektoppgave
 • Testoppgave

 

Samling 2: 19.- 22. november 2024  

Samlingen tar utgangspunkt i "tidlige oppgaver" knyttet til oppstart av prosjekter, fra viktig innhold i standarder til interne planleggingsteknikker og prosesser. Blant temaene denne samlingene presenterer vi blant annet følgende:

 • Anbudsåpning - hjemmeoppgave
 • Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
 • Risikoanalyse 
 • Fremdrifts- og ressursplanlegging 
 • Viktige forhold, standarder og forskrifter i planleggingsfase
 • Forhandliger og forhandlingssituasjon
 • Innkjøp og kontrahering av UE 
 • Testoppgave og prosjektoppgave

 

Samling 3: 21.- 24. januar 2025

Denne samlingen tar utgangspunkt i planlegging og oppstartfasen av et prosjekt og vi jobber med prosjekt- og anleggsleders oppgaver knyttet til denne fasen. I tillegg belyser vi viktige standarder i planleggingsfasen.

 • Gjennomgang av løsningsforslag testoppgave og oppfølging av prosjektoppgave 
 • Presentasjon av anbudskonkurranse som hjemmeoppgave
 • Planlegging og oppstart av byggeprosjekt 
 • Fremdrifts- og ressursplanlegging
 • Forhandliger
 • Innkjøp og kontrahering av UE
 • Risikovurdering av byggeprosjekt
 • Oppsummering, intern forberedelse og individuell testoppgave

 

Samling 4: 25.- 28. mars 2025

På denne samlingen tar vi utgangspunkt i overgangen mellom planleggings- gjennomføringsfasen.
Vi gjennomgår blant annet følgende faglige tema:

 • Praktisk bruk av BIM/åpenBIM 
 • Forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder i planleggings- og gjennomføringsfasen (prosjektstyring)
 • ProsjektQuiz
 • Risikovurdering; standard, verktøy, metoder 
 • Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i byggeprosessen
 • Oppfølging og arbeid med prosjektoppgaven
 • Testoppgave

 

Samling 5: 1.- 4. april 2025

Under denne samlingen har vi et sterkt fokus på økonomistyring i prosjektene og ser blant annet på hvordan vi kan utvikle system for å kunne gi en prognose / status på prosjektøkonomien ved et gitt tidspunkt. 

 • Økonomistyring i BA - bransjen
 • Resultatregnskap, balanse, prosjekt-regnskap
 • Økonomianalyse og oppfølging
 • Budsjett; bedrift og prosjekt
 • Rullerende prognose som styringsverktøy
 • Økonomioppfølging i praksis 
 • Kommunikasjon, motivasjon og samarbeid i prosjekter 
 • Prosjektoppgave og testoppgave

 

Samling 6: 6.- 9. mai 2025

Denne samlingen tar vi utgangspunkt i prosjektavslutningsfasen. Vi gjennomgår viktige aktiviteter knyttet til avslutning av prosjekter og vi trener på oppgaver gjennom "prosjektillustratoren" - en svært lærerik øvelse. Vi har blant annet lagt opp følgende fagtema:

 • Gjennomgang av testoppgave 5
 • Oppfølging av prosjektoppgave
 • FDV i et byggeprosjekt
 • Prosjekt Illustrator - trening i prosjektutførelse
 • Prosjektavslutning og garanti - juridiske forhold
 • Prosjektevaluering
 • Prosjektoppgave
 • Testoppgave

 

Samling 7: 4.- 6. juni2025

Avslutningssamlingen på prosjektlederskolen - vi repeterer, jobber i grupper og forbereder klassen til eksamen.
Samlingen avsluttes med en skikkelig festmiddag og sosialt samvær.

 • Gjennomgang av fagstoff som forberedelse til eksamen
 • Gruppeoppgaver
 • Eksamen
 • Festmiddag og avslutning