Laserskanning brukes til å lage nøyaktige 3D-modeller av eksisterende bygg, bygg under oppføring eller ferdige bygg. I større skala kan hele byområder eller infrastrukturprosjekter også skannes. Ved å måle 400.000 punkter i sekundet lagres det inn en meget detaljert punktsky i 3D som så får de faktiske fargene på det målte punktet. Dette medfører at en slik punktsky ikke bare blir svært detaljrik, men også lett forståelig da den er så informasjonsrik at det er som å se et bilde.

Hva kan NESO gjøre for deg:

Når vi tar oppdrag for våre medlemmer møter vi på lokasjon og gjør skannejobben før vi tar med oss materialet og sammenstiller dette. Videre rydder vi punktskyen for uønskede elementer, validerer resultatet og plasserer det på spesifiserte koordinater om ønskelig. Når dette er gjort eksporterer vi den til ønsket filformat og eventuelt gjør andre tilpasninger ut fra ditt behov. Vi har fokus på at denne prosessen skal være hurtig og nøyaktig slik at du mottar materialet så fort som mulig.

Punktskyen du mottar vil kunne brukes i ditt foretrukne BIM-program slik som Revit, Archicad, AutoCad eller andre. Vi kan levere et bredt utvalg filtyper som er beregnet til videre bruk i produsksjon av en BIM eller til innsyns/løsnings optimalisering.

Under ser du en video hvor Simen Ryer og Mats Johansson ute på skanneoppdrag, hvor de forteller nærmere om prosessen. 

Interessert? Send gjerne en henvendelse i skjemaet under, så tar vi kontakt!