Har du behov for en BIM-koordinator i ditt prosjekt? 

NESO tilbyr nå BIM-koordinatortjenester til alle våre medlemmer. Vi kan følge og bistå prosjektet ditt i alle faser og håndterer de fleste arbeidsoppgaver som tilknyttet en slik rolle. 

Eksempelvis kan det nevnes: 

  • Sammenstille tverrfaglige modeller og kjøre kollisjonskontroller på disse.
  • Formidle resultater fra kollisjonskontroll slik at uoverensstemmelser i designet ikke blir et problem under utførelsen.
  • Bistå med uttrekk av mengder og informasjon fra modell til kalkulasjon eller planlegging.
  • Administrere revisjoner og tilgjengeliggjøring av BIM-modeller.
  • Sikre at levert materiale er av rett format og at geometri og informasjon er som avtalt.
  • Bistå i utarbeidelse og oppfølging av BIM-manualer og BIM-gjennomføringsplaner.
  • Bistå med punktskyer og laser skanning.

Pris:

NESO tar 1250 kr pr time.

Dette tilbudet inngår i NESO medlemmers mulighet til delfinaniering inntil kr 50 000 pr bedrift. Delfinansiering er betinget av 50 prosent egenkapital.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med.