NESO er den største organisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og Trøndelag, og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.

NESO har i løpet av sine 38 år blitt en bærebjelke for rekruttering, utdanning og kompetansebygging i bygg- og anleggsbransjen i nord. Vi møter bransjens behov med våre skreddersydde opplæringsprogrammer. Gjennom NESO kan du delta på alt fra fagopplæring, åpne fagkurs og bedriftsinterne kurs, til større opplæringsaktiviteter innen lederopplæring. Det er fullt mulig å gå hele skoletrappa vår fra lærlingeskolen til ledernivå – steg for steg og trinn for trinn!

 

NESO Lærlingeskole 2023.LÆRLINGESKOLEN

Byggfaglinjen som du kan gjennomføre på ditt eget hjemsted, uansett hvor du bor. Lærlingeskolen åpner døra for fag-/svennebrev og gir samme kompetanse og rettigheter som for elever i vanlig videregående skole. Hos oss kan du ta fagbrev i fagene tømrerfag, betong og murerfag.

Den vanlige organiseringen for yrkesfaglig utdanning er to år på skole med teori først, deretter to år som lærling i lærebedrift. På NESO Lærlingeskole går du rett ut i arbeid som lærling i en bedrift fra første dag, og tar teorien vekselvis gjennom hele opplæringsløpet.

Du får:  

 • Lønn under hele utdannelsen – også under skolesamlinger.
 • En mer PRAKTISK rettet utdanning.
 • KUN 7 UKER på skolen hvert år – resten er praktisk arbeid.
 • Egen PC og skolebøker, samt alt annet materiell for å gå skole.
 • Undervisning i Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Tømrer / Vg2 Betong og Mur, samt alle fellesfag for yrkesfaglig studieretning.
 • GRATIS REISER til og fra skolesamlinger.
 • Under samling bor du på HOTELL med eget rom. Du får servert TRE MÅLTIDER pr. dag.

Les mer om NESO Lærlingeskole her. 

 

BAS-skolen 2023.BAS-SKOLEN

NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for bas-funksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Fokuset er spesielt rettet på viktige arbeidsoppgaver som å «lede laget» og planlegging på ukenivå. På større prosjekter vil ansvarsoppgavene øke, og som nøkkelpersonell skal en bas blant annet:

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon.
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle bas-nivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå.
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen.
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en entreprenørbedrift.

Les mer om BAS-skolen her.

 

BAS-skole, Tidligere elev fra Peab Bjørn ByggFORMANNSKOLEN

NESOs Formannskole er nå inne i sitt 28. driftsår. Den fokuserer på byggeplassledelse fra A-Å.

Skolen fokuserer mye på planlegging og planleggingsverktøy gjennom hele byggeprosessen; et område mange formenn i dag føler seg lite forberedt på når de trer inn i den utrolig viktige nøkkelfunksjonen.

Skolen går over fem samlinger. med ca. en måned mellom hver samling.  Det er i tillegg hjemmearbeid i mellomperiodene med oppfølging av egen fadder.

 • 728 elver har gjennomført skolen.
 • 187 ulike bedrifter har valgt å bruke skolen.
 • Skolen har flyttbar lokalitet, Tromsø, Bodø og Værnes har alle huset skolen.

Les mer om Formannskolen her. 

 

BIM-skolenBIM-SKOLEN

NESOs BIM-skole er en lavterskel innføring i bruken av BIM. Den har som formål å gi elevene en grundig innføring i praktiske og teoretiske problemstillinger rundt bruken av BIM. Den skal også gi elevene et springbrett for å kunne iverksette prosesser i egen bedrift.

Skolen arrangeres over tre samlinger i samarbeid med anerkjente C3 BIM og BIMFRONT.

Les mer om BIM-skolen her.

 

Prosjektlederskolen. Simen Ryer får tildelt diplom.PROSJEKTLEDERSKOLEN

Prosjektlederskolen er en samlingsbasert skole for anleggs- og prosjektledere som går over sju samlinger.

Målsetningen er:

 • Å utvikle anleggsledere, byggeplassledere, nytilsatte ingeniører og mindre erfarne prosjektledere til å kunne lede og styre større prosjekter iht. krevende kunders krav og forventninger.
 • Sikre formell styring av prosjekter mht. avtaler, dokumentasjon og rapportering.
 • Styrke prosjektstyringskompetansen i bedriftene innen organisering, planlegging, ledelse, økonomi, fremdrift, KS, HMS, kundekontakt, samfunnskontakt og samordning av byggeprosessen.

Opplæringen skal danne grunnlaget for utvikling av bedre kunnskaper, forståelse og system for prosjektstyring og prosjektledelse i bedriften. Dette må forankres i ledelsen.

Les mer om Prosjektlederskolen her. 

 

LederskolenLEDERSKOLEN

Eget lederutviklingsprogram for den nordnorske entreprenørbransjen.

Fokus i programmet:

Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter hver dag. Eksempelvis; Det å ikke ha tid til viktige oppgaver, lede mennesker og skape motivasjon, sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter, fokus på sikkerhet, helse og miljø, rolleavklaring mellom styret og leder, økonomistyring og kontroll, anbudsarbeid, kunder og markedsarbeid, og mange flere viktige tema.

Gjennom en kontinuerlig prosess, som er tilpasset deg som deltaker ut fra den virkeligheten du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle.

Lederskolen går over seks samlinger.

​​​​​​​Les mer om lederskolen her.