Med PSI mener vi opplæring og informasjon om sikkerhet på den konkrete byggeplassen. Vår PSI er organisert som E-læringskurs og vil tilpasses det enkelte prosjekt i samarbeid med bedriften.

Med vår løsning kan du dokumentere at ALLE på din byggeplass har gjennomgått sikkerhetsinstruksen, før arbeiderne ankommer byggeplass. Kurset tilfredsstiller myndighetskrav i arbeidsmiljøloven.

 

Ved interesse/bestilling ber vi deg om å bruke kontaktskjema nederst på denne siden.