PÅMELDING

Feil bruk av utstyr kan gi en falsk trygghet, og i verste fall øke risikoen for fall og skader. Det er også viktig at opplæringen dokumenteres som et ledd i virksomhetens HMS-arbeid. Dette fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr. Fallsikringskurset belyser tiltak som kan minske risikoen for et fall og som kan minimere skade ved et eventuelt fall.

Man kan gjennomføre nettkurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang.

Nettkurset består av bilder, lyd og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. I tillegg til den teoretiske opplæringen, må man dokumentere praktisk opplæring. NB: Praksis må dokumenteres av arbeidsgiver. Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Varighet

2-3 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 790 + mva.
 

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.