PÅMELDING

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter:

  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Arbeidsplassforskriften
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr).

Disse forskriftene stiller krav til arbeid i høyden. For å kunne jobbe i et stillas kreves det dokumentert opplæring i henhold til de fire forskriftene.
Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med stillas skal ha dokumentert opplæring.

Varighet

2-3 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 1.125 + mva.

Prisen inkluderer trykking av kompetansebevis når deltakeren har dokumentert praksis.

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.