Hvorfor ha prosjekteringsleder (PRL) i eget hus? 
I markedet opplever vi to forhold som "forsterker behovet" for «PRL i eget hus»;

  1. økende bruk av totalentreprise 
  2. økende fokus hos byggherrer på tidlig entreprenør involvering og samspill i prosjekter.


Vi mener at totalentreprenørene er best tjent med å ha en PRL som kjenner bedriften godt og har samme mål som totalentreprenøren. Prosjekteringsleder spiller en viktig rolle for å realisere anbudsstrategien for prosjektet gjennom organisering og styring av prosjekteringsarbeidet.

Læringsmål for kurset
Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om gjennomføring og ledelse av prosjekteringsprosessen og fokuset ligger på totalentreprise. Kurset skal legge til rette for erfaringsdeling mellom deltakerne. 

Deltakerne skal også forstå viktigheten av prosjekteringsledelse for å bidra til å sikre et høytytende byggverk for kunden - til rett tid, rett kost og med avtalt kvalitet.
Lars Christian Christensen
Faglig ansvarlig for kurset er Lars Chr Christensen (bildet).
Han er daglig leder i multiBIM AS og foreleser i temaet prosjekteringsledelse ved NTNU.

Kurset gjennomføres på forespørsel. Ved interesse, send oss en henvendelse i kontaktskjemaet under.