I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at arbeidstaker har nødvendig opplæring til å oppfylle forskriftens krav. Opplæringen skal være dokumentert.

Beskrivelse av kurset – bedriftsintern opplæring

NESOs kursholder gir kursdeltakerne opplæring etter innholdet som er beskrevet under. Forskriftens krav til bygging av stillas 2-9 meter er 15 timer teori og 15 timer praksis. NESO kan tilby teoretisk opplæring på 7,5 timer. Etter dette gir bedriften opplæring i eget stillassystem i resterende 7,5 timer. Momentliste for denne opplæringen gis av NESOs kursholder. Til slutt gis det opplæring/dokumenteres det praktisk øvelse tilsvarende 15 timer.

NB! Bedriftens interne opplæring skal etter forskriften gis av «kvalifisert person» og den skal være dokumentert. En kvalifisert person vil kunne være en som har hele kurset 15t + 15t eller bedre. Det kan også være en person som har 36 timer teori + 72 timer praksis etter gammel forskrift.

Kursets innhold:

  • Regelverket Ny stillasforskrift 01.01.2016 Kap.17
  • HMS Risikovurdering, Avvik, RUH
  • Stillasteori           

-  Generell stillasteori, spire-/rammestillas, rullestillas
-  Belastninger, jordtrykk, vindlast, forankring, avstiving
-  Oppbygging, bestilling, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold, demontering

  • Stiger Bruk av stiger, bestemmelser
  • Førstehjelp / Nødsituasjoner
  • Kunnskapstest / Eksamen

Kursbevis:

NESO gir ut kursbevis med underskrift på at deltakeren kan utføre - bruk og kontroll av stillas. Etter at bedriften har utført intern opplæring, utstedes kursbevis og gyldig dokumentasjon for bygging av stillas 5 – 9 meter.

NB! Kursbeviset (7,5 timer teori) dekker kravet til det som omtales som «Brukerkurs stillas».

Varighet: 7,5 timer

Pris: NOK 2490,- for NESO-medlemmer (andre 2990.-)

Ved bedriftsinterne kurs gis det rabatter etter antall – spør om pristilbud.