Pauseområdet eller et sted som er i nær tilknytning til faglige møter å kurs benyttes ofte til et messeområde der leverandørene kan presentere sine produkter. Samlet gir dette en unik mulighet for å knytte kontakter mellom leverandører og beslutningstakere blant NESOs medlemsbedrifter i en trivelig setting.
Minimessen kjøres som en speed-dating, der alle leverandører har vært sikret besøk av alle deltakende medlemsbedrifter til tilmålt tid på sin stand.

Interessen og tilbakemeldingen fra leverandørene og tidligere utstillere bekrefter nytteverdien for både leverandører og medlemsbedrifter.

I samarbeide med MEF arrangerer NESO  NNBA - NordNorsk bygge- og anleggsmesse. Dette er en tradisjonell messe, som naturlig nok har samlet betydelig flere både leverandører og besøkende fra hele bransjen. NNBA arrangeres hver 3. år og blir neste gang arrangert i 2025, mer informasjon ser du på www.nnba.no

Neste planlagte medlemsmøte er høstmøtet i Lisboa 27. - 29. oktober 2023.
- det blir ingen tradisonell minimesse, men mulighet for taletid fra senen og "stand" i minglingsområdet.