Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Arbeidsgivere må fra 22.02.21 få forhåndsgodkjent innkvartering hos Arbeidstilsynet

Arbeidsgivere må fra 22.02.21 få forhåndsgodkjent innkvartering hos Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver må nå søke forhåndsgodkjenning fra Arbeidstilsynet av egne lokaler for innkvartering ved innreisekarantene, se lenke til søknad nederst i denne saken.

Krever innlogging
Valgte byggfag – i dag eier de sin egen arbeidsplass

Valgte byggfag – i dag eier de sin egen arbeidsplass

– Slike som Timmy (31) og Aleksander (29) bør være enhver distrikts-ordførers store drøm. De har tatt utdanning på hjemplassen, gått i lære på hjemplassen, etablert seg på hjemplassen – og etablert sin egen bedrift. Takket være deres valg om å gå yrkesfag.

Unik BIM-mulighet i nord!

Unik BIM-mulighet i nord!

Er du den rette til å sette BIM og digitalisering høyere på dagsorden i en hel landsdel?

Når foreligger grov uaktsomhet i entrepriseforhold og hvilken betydning har dette for krav som kan fremmes?

Når foreligger grov uaktsomhet i entrepriseforhold og hvilken betydning har dette for krav som kan fremmes?

Ved grov uaktsomhet kan byggherren ha krav på erstatning for indirekte tap. Reklamasjonsfrister gjelder heller ikke ved grov uaktsomhet. Dommer fra lagmannsretten gir føringer for når det foreligger «grov uaktsomhet».

Krever innlogging