SEND INN SØKNAD HER

LønnsomhetsgarantiEt medlemskap i NESO er en investering - målt både i kvalitet og lønnsomhet.

NESO har en rekke fordeler for sine medlemmer. En gjennomsnittlig medlemsbedrift i NESO sparer hele 50.000,- i året på medlemskapet - i tillegg kommer alle tjenestene vi ikke har prissatt!

Til høyre kan du velge den informasjonen du ønsker som beskriver fordelene dine ved å være NESO-medlem. Du finner også søknadsskjema for nedlasting slik at søknaden kan sendes inn allerede i dag!

Blant våre medlemsfordeler er: 
 • Sju timer gratis advokatbistand per år og sterkt rabatterte timepriser
  - Spesialkompetanse innen bygg- og entrepriserett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett, kontrakts- og avtalerett.
 • Kurs, opplæring og samlingsbaserte skoletilbud - tilpasset din bedrift!
  - Lærlingeskole, BAS-skole, Formannsskole, Prosjektlederskole, Lederskole og landets
  eneste samlingsbaserte BIM-skole!
  - Bedriftsinterne instruktører fra NESO som gir opplæring i stillas, varme arbeid, fallsikring, bruk av arbeidsutstyr samt prosessleder for veiledning og sertifisering Miljøfyrtårn.
 • Gunstige innkjøpsavtaler 
  - Egne medlemsnettsider med fri tilgang til Credit Control, Byggeblanketter, Holte Byggsøk, mm.
  - Mange innkjøpsavtaler fremforhandlet som storkunde NESO

Formelle krav til søkere

NESO ønsker faglig- og økonomisk solide entreprenørbedrifter som medlemmer. Bedriftene bør oppfylle flg. rammekrav:

 1. Driver i hovedsak med bygg-/anleggsarbeid
 2. Geografisk tilhørighet i Nord-Norge eller Trøndelag
 3. Kravene til offentlig godkjenning må oppfylles
 4. Har drevet min. 5 år innen relevant virksomhetsområde
 5. Har fast kontorsted, fast bemannet administrasjon og minimum ti ansatte
 6. Har minimum 10 prosent egenkapital av totalkapitalen
 7.  Lovens krav til minimum aksjekapital må være oppfylt

Søknaden om medlemskap sendes NESO og skal godkjennes av styret.

Om søknaden

Serviceavgiften er for tiden kr. 31.000,- pr år. Første år avtales pris basert på gjenstående tid. I tillegg kommer en andel i NESO på kr. 100,- (engangsavgift).

Vedlegg til søknaden:

 • Firmaattest
 • Revisorbekreftet regnskap for de to siste år
 • Kopi av sentral eller lokal godkjenning
 • Oversikt over hvilke prosjekter bedriften har gjennomført de 3 siste år samt bedriftens rolle i prosjektet
 • Organisasjonsplan
 • Egenerklæring seriøsitet

NESO lagrer personopplysninger om ansatte i bedrifter som søker om medlemskap i NESO i den grad det er nødvendig for å behandle søknaden. Ved et eventuelt medlemskap vil NESO behandle personopplysninger som er nødvendige for å pleie kundeforholdet på en god måte og holde våre medlemmer oppdaterte på nyheter, samt de tjenester som NESO tilbyr innenfor bygge- og anleggsbransjen. Ved et medlemskap aksepterer medlemsbedriften og deres ansatte at personopplysninger blir behandlet til dette formål. 

Dokumenter

 

SEND INN SØKNAD HER