Teksten over var kjenningsmelodien for vårt lederutviklingsprogram som er gjennomført to ganger tidligere. Det var lederen - som deltager - som stod i fokus, og for å få kvalitetssikret utviklingsprosessen fikk hver deltager tildelt egen coach som fulgte deltageren gjennom hele programmet - et program som ikke fokuserer på skriftlige oppgaver men som i stedet tar utgangspunkt i hver deltaker og deres behov for utvikling.

Målgruppe

Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter hver dag:

  • Å ikke ha tid til viktig oppgaver
  • Lede mennesker og skape motivasjon
  • Sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter
  • Fokus på sikkerhet, helse og miljø
  • Rolleavklaring mellom styret og leder
  • Økonomistyring og kontroll
  • Anbudsarbeide, kunder og markedsarbeid

og mange flere viktige tema. Alle med personalansvar vil ha svært godt utbytte av lederskolen - enten det er prosjektlederen, HR-leder eller daglig leder. Gjennom en kontinuerlig prosess som er tilpasset deg som deltager ut fra den virkelighet du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle. Vi sier "God fornøyelse" !!

Samlingsdatoer for NESOs Lederskole
1: 5-7 september Trondheim "Jeg som leder"
2: 5-7 desember Bodø "Hvordan lede andre mennesker"
3: 5-7 mars 24 Tromsø Slik vil vi ha det hos oss: "Ledelse av bedriftskulturen"
4: 11-13 juni 24 Bodø Trygg styring av virksomheten: "Ledelse gjennom styring og kontroll"
5: 3-5 september 24, "Svolvær" Strategisk ledelse - bedriftsutvikling i et langsiktig perspektiv"

6: 10-12.desember 24, Tromsø: Langsiktig og lønnsom utvikling, "Ledelse og styring i et langsiktig perspektiv"

NESOs Lederskole 2023/2024.
tidligere klasser, lederskolen

Ønsker du å bli kontaktet når vi setter opp ny klasse på NESO Lederskole? Meld din interesse i kontaktskjemaet under.