PÅMELDING

Teksten over var kjenningsmelodien for vårt lederutviklingsprogram som er gjennomført to ganger tidligere. Det var lederen - som deltager - som stod i fokus, og for å få kvalitetssikret utviklingsprosessen fikk hver deltager tildelt egen coach som fulgte deltageren gjennom hele programmet - et program som ikke fokuserer på skriftlige oppgaver men som i stedet tar utgangspunkt i hver deltaker og deres behov for utvikling.

 

Målgruppe

Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter hver dag:

  • Å ikke ha tid til viktig oppgaver
  • Lede mennesker og skape motivasjon
  • Sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter
  • Fokus på sikkerhet, helse og miljø
  • Rolleavklaring mellom styret og leder
  • Økonomistyring og kontroll
  • Anbudsarbeide, kunder og markedsarbeid

og mange flere viktige tema. Alle med personalansvar vil ha svært godt utbytte av lederskolen - enten det er prosjektlederen, HR-leder eller daglig leder. Gjennom en kontinuerlig prosess som er tilpasset deg som deltager ut fra den virkelighet du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle. Vi sier "God fornøyelse" !!


Samlingsdatoer for NESOs Lederskole

1: 5-7 september Trondheim "Jeg som leder"
2: 5-7 desember Bodø "Hvordan lede andre mennesker"
3: 5-7 mars 24 Tromsø "Eierskap og ledelse"
4: 11-13 juni 24 Bodø "Vi former bedriftskulturen"
5: 3-5 september 24, "Svolvær" Strategisk ledelse - bedriftsutvikling i et langsiktig perspektiv"
6: Ny samlingsdato kommer etter dialog med klassen, november/desember 24