NESO har 136 eiere/medlemsbedrifter fra hele landsdelen og Trøndelag. Våre medlemmer omsetter i sum årlig for omkring 17 milliarder kroner og har til sammen ca. 5400 medarbeidere. 

Administrasjonsstedet vårt er Svolvær i Lofoten, hvor NESOs 19 medarbeidere er lokalisert i Vestfjordgata. NESO sysselsetter i dag alt fra økonomer og ingeniører til jurister og IT-eksperter.  

En av NESOs viktigste oppgaver er å bygge kompetanse for entreprenørene i vårt nedslagsfelt, og bidra til rekruttering til bygg- og anleggsbransjen. NESO tilbyr en rekke kurs og utdanningstilbud, og har gjennom årene hatt over 16.500 deltakere på våre kurs og opplæringsprogrammer. På NESOs Lærlingeskole sørger vi hvert år for rekruttering av nye fagfolk til bransjen.  

Gjennom avtaler og innkjøpssamarbeid sikrer vi markedets beste avtaler og betingelser for våre medlemmer.  

Vår juridiske avdeling består av tre advokater og en advokatfullmektig, som bistår våre medlemmer ved behov. Det være seg alt fra bygg- og entrepriserett til offentlige anskaffelser og kontrakter og avtaler. 

NESO skal være en samlende kraft. Derfor er det viktig for oss å bidra til gode arenaer dialog, nettverksbygging, faglig påfyll og sosiale møtepunkter for våre medlemmer og bransjen. Vi arrangerer derfor hvert år årsmøte på våren, høstmøte og en rekke NESO-dager i hele vårt geografiske område. Hvert tredje år arrangerer vi også Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund.    

NESO jobber også næringspolitisk for å sikre gode rammebetingelser for bransjen.  

Ruben Jensen ledet NESO fra oppstartsåret i 1986 til 2022, da han gikk over i en rolle som spesialrådgiver. Karina Krane, som har ledet juridisk avdeling siden 2005 overtok samme år roret som administrerende direktør i NESO.  

Kort historikk 

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon ble stiftet 15. januar 1986.  

Administrasjon ble etablert i Svolvær 2. juni samme år. Navn og vedtekter ble endret til å dekke hele Nord-Norge 29. april 1989, slik at også entreprenører fra Troms og Finnmark kunne bli medlemmer.  

I 2004 ble vedtektene endret igjen, slik at entreprenører fra Trøndelag også kunne bli medlemmer. 

I 2021 feiret NESO 35 år - i den forbindelse fikk vi laget et digitalt jubileumsmagasin som du kan lese her.  

Oppgaver 

Hovedmålet til NESO er å øke lønnsomheten i sine medlemsbedrifter. I inneværende periode er følgende hovedoppgaver prioritert:  

  • Kompetanseutviklende og lønnsomhetsfremmende tiltak av høy kvalitet 

  • Tilby de beste innkjøpsavtaler 

  • Være medlemmenes talerør overfor myndigheter og opinion 

  • Ha et godt faglig og sosialt nettverk 

Organisasjonen har til enhver tid pågående utviklingsprosjekter for å nå våre mål og dekke ovennevnte behov.