Styreleder: 

  • Jørn Vidar Johansen, Gunvald Johansen AS 

Styremedlemmer: 

  • Eva Karoliussen, MBA Entreprenør AS 
  • Eivind Olsen, Storegga Entreprenør AS 
  • Stian Svendsen, Geir Svendsen Entreprenør AS 
  • Finn Nicolaisen, Moldjord Bygg og Anlegg

Varamedlemmer til styret: 

  • Andreas Nilsen, Elvebakken Bygg AS 
  • Torstein F. Iselvmo, MT Byggteknikk 

 

Ifølge NESOs vedtekter skal styret består av inntil fem personer, pluss en leder.
Maksimalt ett medlem i styret kan være eksternt. Styrets interne medlemmer velges av årsmøtet for to år, eventuelt eksternt styremedlem og varamedlemmer for ett år. Leder velges av årsmøtet for ett år.