Myndighetskrav

I forskrift med bestillingsnummer 703; forskrift om utførelse av arbeid - stilles det krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Blant annet stilles det krav til arbeidsgiver om:

  •  Å gi informasjon, opplæring og instruksjon om sikker bruk av det arbeidsutstyret arbeidstakeren settes til å arbeide med (eks:vinkelsliper, sager, boltemaskin, spikerpistol, stillaser, etc)
  • Kursbevis som dokumenterer at opplæringen tilfredsstiller krav til innhold i forskriften.

Innhold:

  • Modul 1 - Håndholdt arbeidsutstyr og bygningsager. Herunder: vinkelsliper, boltepistol, spikerpistol, bor-, pigg- og kombihammere, sager.
  • Modul 2 - Løfteredskaper for anhukere og signalgivere.

Noen fordeler

  • Tilfredsstill myndighetskravene i forskriftene - Øk kompetansen hos dine medarbeidere.
  • Få fokus på sikkerhet, redusere både sykefravær og øk effektiviteten på eget arbeid.

Hvem bør delta:

Alle som utfører arbeid med verktøy og utstyr som kommer inn under forskriftens krav. Dette inkluderer de aller fleste utførende fag og entreprenører.

Pris:
690,- kroner per modul per deltaker. Inkluderer kursmateriell og kursbevis.

Benytt gjerne skjemaet under dersom du ønsker mer informasjon.