PÅMELDING

Kurset dekker den teoretiske delen som kreves for å bli stillasmontør iht. forskrift om utførelse av arbeid § 17-4. Kursene som du finner online, er effektive, av høy standard, praktiske og fleksible. Du kan ta kursene hvor som helst og når som helst.

Vi tilbyr et kvalitetssikret interaktivt stillasopplæringskurs. Stillasmontørkurset er et teorikurs i stillasbygging i henhold til Arbeidsmiljøloven og de fire forskriftene: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Kurset dekker den teoretiske delen som kreves for å bli stillasmontør iht. forskrift om utførelse av arbeid § 17-4 (kurset ble tidligere kalt § 46C og § 13 kurs).

Stillasmontørkurset består av flere slides med lyd. Man kan gjennomføre stillasmontørkurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på "flervalgsoppgaver" og til slutt må du gjennom en sluttprøve. For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende:

  • minst 72 timers praksis sammen med godkjent montør på 3 ulike stillastyper (eget skjema fylles ut).
  • ansatt og jobbet minst 6 måneder i virksomhet som nytter stillas (bekreftes av arbeidsgiver).
Varighet

36 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, estisk og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 3.990 + mva.
Prisen inkluderer trykking av kompetansebevis når deltakeren har dokumentert praksis.

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.