PÅMELDING

Bygg- og anleggsbransjen er statistisk sett mer utsatt for skader og alvorlige ulykker enn andre bransjer. Mange av disse ulykkene involverer nyansatte og utenlandske arbeidere. For å møte denne utfordringen har vi utviklet et kurs som gir en grundig innføring i HMS på bygg- og anleggsplassen.

Formålet med kurset er å redusere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen ved å gi en grunnleggende innføring i de sentrale HMS-prinsippene i norsk arbeidsliv. Kurset dekker arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter for bygg- og anleggsbransjen, ansvarsfordeling, HMS-arbeid i praksis, risikovurdering og førstehjelp. 

Kursinnhold:
 • Arbeidsmiljøloven og de sentrale forskriftene
 • Innføring i HMS
 • Roller i HMS-arbeidet
 • Internkontroll
 • HMS-arbeid steg for steg
 • Risikoanalyse
 • SHA-plan
 • Sikker jobbanalyse – SJA
 • Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Miljøutfordringer i bygg og anleggsbransjen
 • Livreddende førstehjelp
Varighet

3 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 790 + mva.

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.