Det overordnede målet med dette opplegget er å skape en forståelse av hva BIM er og kan/bør brukes til, samt skape en solid dialogkompetanse og vise hvordan bedriften kan komme i gang med praktisk bruk av «BIM» på to dager. I løpet av disse to dagene dekker vi det viktigste en entreprenør har behov for å kunne, både praktisk og teoretisk for å komme i gang med å jobbe med 3D modeller, slik at dere også kan dra nytte av de mange fordelene dette fører med seg.

  • Inneha teoretiske kunnskaper rundt praktisk bruk av 3D-modeller
  • Kjennskap til kalkulasjon og løsningsorientering ved bruk av 3D-modeller
  • Kjennskap til ulike metoder og verktøy for effektiv kommunikasjon og beslutningstaking
  • Praktiske kunnskaper om informasjonsuttrekk og mengder fra en 3D-modell
  • Kjennskap til relevante standarder for BIM

Opplegget baser seg i all hovedsak på teoretiske forelesninger med innslag av små gruppeoppgaver, diskusjon i plenum og fremvisning av praktiske ekspempler realtert til BIM arbiedsflyter og prosesser. 

Ta gjerne kotakt med oss i NESO for å komme i gang - så finner vi en løsning som passer for deg og din bedrift!

Ved interesse/bestilling ber vi deg om å bruke kontaktskjema nederst på denne siden.