PÅMELDING

I dette brukerkurset lærer man om sikkert arbeid i høyden og sikker og korrekt bruk av personløftere. Dette nettkurset gir deg også en enkel innsikt i personløfternes oppbygning. Kurset tar videre for seg forskjellene mellom de ulike personløftertypene. Herunder; teleskoplift, knekkarmlift, sakselift, bilmontert lift, selvgående lifter, beltegående lifter, tilhengermonterte lifter og manuelt flyttbare lifter. Kurset tar også for seg alle de tre klasseinndelingene av de ulike liftene. Du vil også lære om vedlikehold og kontroll av lifter.

Du vil få en innføring i hvordan du kan vurdere sikkerheten ved bruk av lift i ulike arbeidsforhold, samt et kurs i førstehjelp. For arbeid i høyden der det foreligger fare for fall på mer enn 2 meter, anbefaler vi i tillegg fallsikringskurset. Arbeidsgiver må sørge for at alle ansatte som bruker personløftere har fått dokumentert opplæring.

Nettkurset består av bilder, lyd og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. 

NB: I tillegg til den teoretiske opplæringen, må man dokumentere praktisk opplæring. Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Varighet

2-3 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 1.500 + mva.

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.