Kurset er oppdatert etter siste tekniske manual: BREEAM-NOR v6.0

BREEAM-NOR er utviklet av Grønn Byggallianse. Kurset vil være nyttig for de som jobber med et BREEAM-prosjekt eller vurderer å utvikle bygg i tråd med BREEAM. Sertifiseringen gjennomgikk en større revisjon vinteren 2022. Kurset er oppdatert etter denne revisjonen - teknisk manual: BREEAM-NOR v6.0

Stadig flere byggherrer ønsker å BREEAM-sertifisere sine bygg, både nye og eksisterende. Entreprenører og leverandører vil derfor ha stor nytte av å vite hva BREEAM innebærer for å kunne delta i slike prosjekter. Ved å ikke aktivt ta del i "det grønne skiftet" i byggebransjen, havner man fort bakpå i konkurransen om prosjektene. I tillegg ser man at flere finansaktører stiller krav om miljøsertifisering i nye byggeprosjekter når det skal gis ut lån.

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftens minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres. Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP (rådgiver).

Det er ikke bestemt når neste kurs settes opp. Følg med på NESOs nettside og nyhetsbrev. 
Du kan også melde din interesse på vårt kontaktskjema under.