Definisjon av varme arbeider

Med varme arbeider forstås alle arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntaket er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slukkeøvelse

Varighet:

Kurset har en varighet på 7,5 timer inkludert pauser, eksamen og slukkeøvelse.

Praktisk informasjon:

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne sertifikat for varme arbeider - gyldighet i 5 år

Pris:

Prisen vil variere utfra eksterne kostnader som leie av kurslokaler, slokkeøvelse etc. Normalt vil den ligge mellom 1990-2390 kroner (Ikke NESO-medlemmer NOK 15 prosent påslag). Prisen inkluderer undervisning, lærebøker, annet nødvendig kursmateriell, obligatorisk slokkeøvelse, eksamen og utstedelse av sertifikat fra Norsk Brannvernforening.

Ved interesse/bestilling ber vi deg om å bruke kontaktskjema