påmelding

Alle ufaglærte som ønsker fagbrev kan melde sin interesse. Ansatte som har fagutdannelse fra før kan også ta fagbrev i et annet fag. Kurset er estimert til cirka 60 timer inkludert arbeid mellom samlingene, og faglig ansvarlig gir vurdering på arbeider underveis slik at deltakerne er godt forberedt til å avlegge eksamen.

Det kreves ingen dokumentasjon på godkjent praksis (5 år) for å avlegge teoretisk eksamen. Det er heller ingen krav til formell utdannelse eller videregående skole. Veien til fagbrev er altså kortere enn mange tror. Praksiskandidatordningen er en svært god ordning som bedrifter bør benytte seg av for å øke andelen fagarbeidere i arbeidsstokken.

EKSAMEN + PRAKSIS + FAGPRØVE = FAGBREV

Vi har satt opp nytt kurs i 2024, og ber alle interesserte å melde seg. Får vi nok henvendelser kjører vi i gang. Påmeldingsfristen er 20. januar.

Samlingene er lagt opp slik:

Samling 1 - Svolvær: 22. - 26. april  (mandag - fredag)
Samling 2 - Digitalt via Teams: 30. mai (torsdag) Dagen før eksamen.
Eksamensdato: 31. mai (fredag): Avlegges på en videregående skole på hjemplassen.

Er dere i tvil om dere har kandidater som kan være aktulle for et slikt kurs? Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt!