PÅMELDING

Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter.

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. 

Stillaskurset er et kvalitetssikret teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve. For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven.

Kursinnhold:
  • Ansvar – ansvarsforhold, de ulike aktørenes ansvar.
  • Lover og regler
  • Forskrifter
  • Stillasteori
  • Generelt ved montering av stillas
  • Montering av ulike typer stillas

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere 7,5 timer praktisk opplæring av kompetent person.

Varighet

7,5 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 1.490 + mva.

Prisen inkluderer trykking av kompetansebevis når deltakeren har dokumentert praksis.

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.