PÅMELDING

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Stillaskurset er et kvalitetssikret teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve.

For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven.

Kursinnhold:
  • Ansvar
  • Lover og regler
  • Forskrifter
  • Stillasteori
  • Generelt ved montering av stillas
  • Montering av ulike typer stillas
  • Førstehjelp

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 15 timer praktisk opplæring av kompetent person.

Varighet

15 timer.

Språk

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk.

Pris

Deltakeravgift: NOK 2.990 + mva.
Prisen inkluderer trykking av kompetansebevis når deltakeren har dokumentert praksis.

Kurset er kun tilgjengelig for NESOs medlemsbedrifter.