Målsetningen med konseptet ”Nordnorsk Mesterskap for Lærlinger i Byggfag” er å bidra til økt positiv markedsføring av fagene tømring, betong og muring, samt heve statusen for yrkesfag i landsdelen.

Bransjen sliter med for få fagfolk og opplever til stadighet sviktende rekruttering til byggfagene. Som et av flere tiltak har NESO etablert en varig ordning for å kåre landsdelens ”beste lærling” blant byggfagene. Konkurransen er blitt et viktig bidrag for å få positiv omtale av tømrer-, betong og murerfag, og heve status for yrkesfag i landsdelen.

Deltakere fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark rekrutteres til konkurransen via kriterier som er nærmere beskrevet under. Deltakerne må være ansatt i en nordnorsk entreprenørbedrift. Lærebedriftene nominerer deltakerne ved å henvende seg til NESO.