En BIM-skole har vært etterspurt av medlemmene, og er utviklet i tett samarbeid med ti entreprenører. I vinter fullførte 17 elever pilotklassen, og 15. august står NESOs kompetanseavdeling klare til å ta imot første ordinære kull.  

En av de som har engasjert seg i utviklingsprosessen av tilbudet, er Halvdan Heggheim daglig leder i Entreprenør Harald Nilsen. 

– For oss var det viktig å være med for å se hva som skjer i markedet. Samtidig som det var viktig å få være med å påvirke tilbudet, og få et entreprenørvennlig perspektiv på skoletilbudet. Vi entreprenører har mye å hente på bruk av BIM. Fra tidlig fase med kalkyle, vurdering av kompleksitet, fremdrift – ja alle faktorer som er med å skape effektiv drift. Forståelse av modeller er en nøkkel, slår han fast. 

LES OGSÅ: – Har fått større forståelse og sparer masse tid

– Digitalisering er et av kompetanseområdene som er nødvendig å utvikle for å drive næringen videre fremover. Det er ikke bare nødvendig, er man ikke med på denne utviklingen vil man tape konkurransekraft, og på sikt risikerer man å bli visket ut. Det er et kompetanseområde som man er avhengig av å ha på eget hus for å kunne utvikle seg som entreprenør fremover, mener Heggheim. 

Bygger miljø 

Han sendte i fjor høst tre deltakere til pilotklassen av BIM-skolen. 

– Det gjorde vi for å sikre at vi fikk et stort nok miljø internt i bedriften til å kunne jobbe med dette. Hvis man bare har en enslig med kompetansen, blir det vanskelig. Man blir også veldig avhengig av denne personen. Når man har et miljø har man flere å dra veksel på, og man kan spille hverandre gode, sier Heggheim. 

– Vi ser at de tre deltakerne våre fra BIM skolen i tiden etterpå blant annet har fått et grunnlag for å sette i gang interne prosesser. Eksempelvis å utarbeide retningslinjer for bruk av BIM på eget hus med styringsdokumenter i form av BIM-manualer, samt gode gjennomføringsplaner for bruk av BIM i prosjekter som vi styrer, legger han til. 

– Må sette av tid 

Til tross for at tilbudet har vært etterspurt, opplever NESO at mange av medlemmene synes det er krevende å sette av tid til faglig utvikling i en hektisk arbeidshverdag. 

Heggheim har forståelse for at noen ledere synes det kan være utfordrende å sende arbeidstakere på skole, når ordrebøkene er fulle. 

– Det blir en intens periode når man både skal gå skole og stå i jobb. Men det er noe man er nødt til å ta seg tid til, det er bare en prioritering man må gjøre. Hvis man ikke tar seg tid til kompetanseheving faller man bakpå, og risikerer å falle utenfor på sikt. Dette løpet er noe man må være med på for å være konkurransedyktig i fremtiden, slår han fast. 

Planlegging og utførelse 

Entreprenør Harald Nilsen er en totalentreprenør med mange prosjekter, og bruker i dag BIM aktivt. 

– Vi har høstet mest er faring i planleggingsfasen, i utførelsesfasen har vi fortsatt mye å gå på og det skal vi jobbe videre med, sier Heggheim. 

– I planleggingen gir det en stor fordel å ha mye bedre kontroll på mengder. Vi kan også visualisere kompleksitet på en helt annen måte, og gjøre kollisjonskontroller. Behersker man å få ut de nødvendige delene av modellene, blir alle deler av planleggingsprosessen forenklet, enten det handler om innkjøp, HMS eller kalkulasjon. Det forenkler alle prosjekter når du har kontroll på grunnlaget, og man får bedre prosessforståelse, mener Heggheim. 

Anbefaler BIM-skolen 

Heggheim ser at de får gevinster både i store og små prosjekter ved å jobbe med BIM. Han anbefaler derfor medlemmer som ikke har kompetanse på BIM å melde deltakere på BIM-skolen. 

– Jeg gir mine varmeste anbefalinger, dette bør medlemmene ta på alvor og kjenne sin besøkstid. Jeg tror de som starter med dette nå vil få både umiddelbare gevinster og ikke minst langsiktige gevinster med å delta på skolen, sier han. 

Heggheim mener bransjen som helhet vil få et kollektivt løft og innhøste større fordeler dersom flere jobber med BIM. 

Han er også tydelig på at det er behov for BIM-kompetanse i mange ledd på en byggeplass. 

– Det er mange som bør beherske BIM rimelig greit for å fungere i sin rolle. Både prosjektledere, prosjekteringsgruppeledere og kalkulatører må ha innsyn og kompetanse. Prosjekteringsleddet er ekstra viktig med tanke på BIM, men man vil få gevinster i alle ledd. Erfaringene vi har gjort oss gjennom de siste årene, hvor vi også har vært med i NESOdigital, er at det kanskje er kalkulatørene som har fått den største gevinsten i sin hverdag. Men vi har enda masse å hente for å få mer effektiv drift, avslutter Heggheim. 

Dersom du har spørsmål om NESOs Bim-skole eller ønsker å melde på deltakere, kontakt Mats Johansson mats@neso.no/ 90 61 57 72