Jack Johnsen, Remi Hanssen og Børre Henningsen
NESO/NESO Lærlingeskole

Framskrivingene til SSB har vist høyere vekst i antall arbeidstakere enn etterspørsel for en rekke fag på bachelor- og masternivå. Samtidig vokser etterspørselen etter arbeidskraft innen yrkesfagene. Fagfolk innen bygg- og anleggsfag, industri, helsefag og sykepleiere er svært etterspurte. SSB anslår at Norge kan mangle 90.000 fagarbeidere i 2035.

NESO Lærlingeskole har vært mye ute på både skolebesøk og utdanningsmesser over hele Nord-Norge de siste månedene. For oss er det viktig å snakke med ungdommene om alle mulighetene som ligger i å velge en utdanning innen byggfag. Vi opplever at det å være aktivt ute og snakke opp håndverksfag og yrkesfag generelt fortsatt er viktig - det er en vei å gå for å høyne statusen til og kunnskapen om de praktiske fagene.

Vi har også fokus på å få flere jenter interessert i bransjen – heldigvis har vi sett positive tendenser i våre søkertall senere år. Bransjen har skjønt at man må jobbe for at flere jenter skal fatte interesse for og velge en fremtid på byggeplassene. Man er også blitt flinkere til å legge til rette. At man får klær, sko og utstyr som passer er et konkret eksempel. At ny teknologi og verktøy har gjort mange arbeidsoppgaver mindre fysisk krevende, åpner også mulighetene for flere både gutter og jenter.

Vår erfaring i møte med ungdommene, er at mange er opptatt av å få seg en utdanning hvor de kan tjene gode penger. Da forteller vi dem at i byggfag blir kompetanse verdsatt. Men riktig utdanning og erfaring kan man forvente gode lønnsvilkår. Så må vi i byggebransjen bli enda flinkere til å synliggjøre mulighetene for videre utdanning.

Teknisk fagskole, Y-veien til en ingeniørutdanning og alle NESO skoletilbud er konkrete eksempler på dette. For de som både ønsker praktisk rettet utdanning OG høyere utdanning, er det mulig å få i pose og sekk! Et fagbrev kan åpne mange utdanningsmuligheter, ofte med betydelig mindre studielån enn andre studieretninger. En lærling får dessuten betalt under sin læretid - på NESO Lærlingeskole gjelder dette fra første skoledag av fire år i lære. NESO Lærlingeskole gir akkurat samme rettigheter til videre utdanning og opptak ved andre skoler, som for elever fra ordinære videregående yrkesfaglinjer.

For oss i NESO og for våre medlemmer, er det viktig at alle byggfaglinjene fylles opp med søkere som kan være fremtiden for byggebransjen. NESO Lærlingeskole skal i tillegg være et godt supplement til fylkeskommunenes utdanningstilbud. De ordinære byggelinjene er organisert med to år på skole og to års læretid. NESO Lærlingeskole skiller seg fra disse med at man går ut i praksis fra første dag i det fire års lange utdanningsløpet. Undervisningen på skolen gjøres samlingsbasert.

I praksis utgjør det forskjeller som at skoletrøtte elever slipper to år med teori før de kommer ut i praktisk lære. Det betyr også at de som vil gå byggfag, men ikke har byggfaglinje på sitt hjemsted sitt, kan slipper å flytte til en hybeltilværelse. Siden NESO Lærlingeskole er samlingsbasert, kan elever hos oss fortsette å bo hjemme om vi lykkes med å finne en lærebedrift på hjemplassen.

Utdanner barna våre seg innen yrker hvor det faktisk finnes arbeid?  Mange ungdommer opplever press for å ta høyere utdanning på bachelor- og masternivå - fra hjemmet, skolen og andre rådgivere. Vi mener det er viktig å velge noe man interesserer seg for. Samtidig må man være obs på at arbeidsmarkedet er i rask endring. Ny teknologi endrer stadig forutsetningene for hva som kan ansees som de «tryggeste» eller «beste» karrierevalgene. Derfor er det lurt å velge en retning hvor fagfolk er etterspurt.

Menneskelig arbeidskraft vil være nøkkelen til å drive utviklingen fremover i byggebransjen også i fremtiden. Ferdighetene og kompetansen til fagfolk i håndverksfagene vil ikke kunne erstatte fullt ut av teknologi. Men det finnes mange, nye og spennende muligheter innen digital bygging og AI, som vi mener bør gjøre bransjen enda mer attraktiv også for de teknisk interesserte.

For ungdommer med interesse for praktisk arbeid og/eller teknologi, mener vi det vil være et sikkert og godt valg å gå for en utdanning innen byggfag. I tillegg er det svært gode karrieremuligheter også for de som vil utdanne seg videre, når man står med fagbrevet i hånda. Byggfag er rett og slett en gullbillett!

Her finner du mer informasjon om NESO Lærlingeskole.