Vi er skikkelig stolte over å få dette på plass. De som har jobbet med dette har gjort en fantastisk innsats. Det har nok vært mer arbeid enn det vi som har stått litt på siden hadde sett for oss. De har hatt mye å sette seg inn i, så det er bare å ta av seg hatten, skryter eier og prosjektleder i Thore Magnussen & Sønn, Ørjan Magnussen.

– Vi har sett at en del av de store oppdragsgiverne nå har ISO-sertifisering som krav. Når vi undersøkte nærmere, så vi også raskt at dette var systemer som kunne hjelpe oss med å bli bedre. Det har vært den viktigste motivasjonen for oss, sier HR-leder Hanne Lilleng.

Sammen med Dag Reidar Mørch (kontor og økonomiansvarlig), Gabrielle Fagerlid Rannekleiv (KS-leder) og Berit Tora Sand (daglig leder) har hun jobbet med å få på plass sertifiseringene for Thore Magnussen & Sønn.

– Når vi har jobbet mot å oppnå disse sertifiseringene, har vi raskt sett at dette er ikke et fint papir som havner i en skuff. Det vil kreve kontinuerlig jobb og oppfølging å ha disse sertifiseringene. Det er årlige revisjoner og resertifisering hvert tredje år. Det vil hele tiden være noe vi må jobbe med å bli bedre på, forklarer Lilleng.

Thore Magnussen & sønn
De tre ISO-sertifiseringene som Thore Magnussen & Sønn nå har på plass, er et kvalitetstegn. På bildet ser vi de som har jobbet mest med å få sertifiseringene på plass for bedriften, fra venstre: Dag Reidar Mørch (kontor og økonomiansvarlig), Gabrielle Fagerlid Rannekleiv (KS-leder), Hanne Lilleng (HR-leder) og Berit Tora Sand (daglig leder). 

Målbart

Prosessen med å få ISO-sertifiseringene innen kvalitet, miljømessig bærekraft og arbeidsmiljø startet de høsten 2022. Arbeidet har pågått intensivt frem til sertifiseringene kunne feires med kakefest for alle ansatte i bedriftens lokaler i starten av mars.

– Vi startet prosessen med et forberedende kurs i september 2022, og har jobbet jevnt og trutt med sertifiseringen siden da. Siden vi innholdsmessig hadde en god del på plass fra før, har mye handlet om å få satt dette inn i system, sier Lilleng.

– Arbeidet med ISO-sertifiseringen har vært godt forankret i ledergruppa hele veien gjennom faste møter. Vi har også inkludert de ansatte gjennom drøfting av arbeidet i AMU-møter, legger hun til.

Thore Magnussen & sønn
Thore Magnussen & sønn
Alle ansatte i Thore Magnussen & Sønn var invitert inn til kontoret for å markere sertifiseringene med kakefest i starten av mars.

I ISO-systemet setter de seg målbare mål.

– Da er det lett å måle om vi har progresjon på de ulike områdene. Hvert kvartal skal vi nå rapportere på HMS, miljø og kvalitet. Den viktigste oppgaven blir det de ansatte som må gjøre, med å sende inn avvik. Videre blir jobben å lære av feilene vi gjør slik at vi ikke gjør de samme feilene på ny, påpeker Lilleng.

Magnussen samstemmer:

Med disse systemene i bunnen blir vi mer nøye. Forhåpentligvis vil det bidra til at vi unngår reklamasjoner og arbeid som må gjøres på nytt. Vi får et mer helthetlig planverk i bunnen. At vi har nedfelt våre verdier og at alle drar i samme retning har mye å si, sier Magnussen.  

Thore Magnussen & sønn
HR-leder Hanne Lilleng er en av de som har jobbet mest for å få på plass ISO-sertifiseringene.

Konkurransefortrinn

De er trygge på at sertifiseringene vil bidra til å heve kvaliteten i arbeidet til Thore Magnussen & Sønn. Samtidig ser de også et konkurransefortrinn av å ha fått ISOs kvalitetsstempel.

– Vi er veldig stolte av at vi har klart å få alle tre sertifiseringene, det er ikke mange entreprenørbedrifter i Nord-Norge som har alle tre. Det er absolutt et konkurransefortrinn i forhold til oppdragsgivere, men det er også et kvalitetsstempel vi får som arbeidsgiver. Det er viktig med tanke på rekruttering, påpeker HR-lederen.

Ørjan Magnussen påpeker også viktigheten av å henge med i timen, i en tid hvor det er stort fokus på miljø og bærekraft.

– I alle offentlige anbud ble det fra 1. januar innført at miljø skal vektes med 30 prosent. Men kan mene mye om utviklingen, men det eneste som er sikkert er at om man vil være med å konkurrere om oppdrag i fremtiden, så må man være med på utviklingen. Med ISO 14001 har vi noe å slå i bordet med på miljø og bærekraft. I sin tid var vi også den første maskinentreprenøren i Nordland som ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og det har vi re-sertifisert oss på flere ganger. Når vi nå er ISO-sertifisert i alle disse tre klassene, tilfører det oss ekstra tyngde, sier Magnussen.

Godt miljø

Per i dag har de 61 fast ansatte i Thore Magnussen & sønn. Bedriften ligger strategisk plassert på Limstrand, omtrent midt mellom Leknes og Svolvær.

– Vi merker at både med denne prosessen og det at vi har vært på tur sammen for å markere 60-årsjubileum i fjor, har bidratt til at vi har fått et bedre arbeidsmiljø. Det er et bedre samhold og mer positivitet innad i bedriften nå og det er utrolig flott, sier Magnussen.

– Nå har vi invitert alle ansatte på Vei og Anlegg – en stor messe på Lillestrøm sist i april. Det blir en betydelig kostand når vi reiser ca. 40 stykker, men vi tror vi har mye igjen for det også, sier Magnussen.

Fakta
ISO-sertifisering
  • En ISO-sertifisering er et bevis på at virksomheten oppfyller de kravene som er satt som standard av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO.  
  • ISO 14001 legger vekt på at virksomheten skal redusere belastningen på miljøet. ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Den brukes over hele verden. Utformingen av ISO 14001 gjør at den kan brukes på det fullstendige området av forretningssektorer, omfang og aktiviteter. Den gir et rammeverk som en organisasjon kan bruke til å levere miljøytelsesforbedringer i linje med forpliktelsene i henhold til sine miljøretningslinjer. 
  • ISO 9001 handler om å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet. Standarden har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten. Ved å etterkomme de ulike kravene øker virksomhetens muligheter for utvikling, verdiskapning og forbedring. 
  • ISO 45001 er en internasjonal standard for arbeidsmiljø, og fremmer helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Kilder: Compendia.no/Dnv.no