Vi er på besøk hos Tre Team Entreprenør, som i 2023 rundt 50 år. I snart 20 år er det Raymond Larsen som har ledet bedriften. I 2005 tok han over som daglig leder etter sin far, Karl-Ove Larsen, som nå er blitt pensjonist. Men sistnevnte er fortsatt aktivt involvert i driften som styreleder – og litt i det han ellers måtte synes er artig å involvere seg i.  

– Jeg kan svinge unna de negative og krevende sidene ved driften, som du må stå i som leder. For meg har det blitt en veldig komfortabel og fin ordning. Men jeg er jo fortsatt styreformann, så på de store avgjørelsene blir jeg i hvert fall spurt, sier Karl-Ove med et smil.

Ingen av dem har opplevd det som utfordrende å jobbe så tett på sin egen familie, og tror heller ikke de øvrige ansatte i Tre Team Entreprenør tenker så mye over at de er ansatt i en familiebedrift.

– Men at Raymond er her og at vi kan kalle det for en familiebedrift, betyr mye, sier Karl-Ove.

Han er største eier gjennom selskapet sitt KABO. Eiendom AS, som eier 46 prosent av Tre Team Entreprenør. Karl-Ove har i tillegg 10 prosent av aksjene privat. Raymond Larsen har 34 prosent av aksjene og hans søster Monica Elisabeth Larsen har 10 prosent.

– For meg har det alltid vært en trygghet å kunne jobbe med pappa. Han har også vært flink til å slippe ting - jeg har sluppet til. Han har ikke nødvendigvis vært enig i alle mine valg, men har akseptert de. I den tidlige fasen min som leder var han også flink til å gi innspill og veiledning, sier Raymond. 

Tre Team Entreprenør. Raymond Larsen og Karl-Ove Larsen.
I administrasjonen i Tre Team Entreprenør jobber Wenche Rasmussen, Raymond Larsen og Espen Berg. Her er de sammen med eier og styreleder Karl-Ove Larsen.

– Men jeg tror kanskje det hadde vært lette å slippe ting når arbeidsdagen slutter, dersom jeg ikke jobbet som daglig leder i en familiebedrift. Jeg må ha den fullstendige oversikten og være årvåken hele tiden. Det kan være ganske krevende for hodet, legger han til.

Etablering

Det var Kjell Kristiansen som tok initiativet til etableringen av Tre Team Entreprenør da han flyttet til Svolvær i 1973 – den gang under navnet Kjell Kristiansen AS. Med seg på laget hadde han Alfred Jørgensen og Adolf Aas. Men ingen av dem var snekkere. Det var derimot Karl-Ove Larsen, som var en av de første som ble ansatt i bedriften.

I startfasen ble bedriften drevet fra Svolvær, før den i 1976 flyttet til Kabelvåg. Etter hvert trakk Jørgensen og Aas seg ut, mens Inge Blomstrand og Karl-Ove Larsen kom inn som medeiere. I 1982 ble navnet endret til Tre Team Entreprenør. Forklaringen på navnet er ganske enkelt at det den gang var tre eiere.

Tidig på 1980-tallet flyttet bedriften også tilbake til Svolvær og etablerte seg i Osan, bare et steinkast unna der hvor bedriften er lokalisert i dag. De bygget opp et konsern bestående av Tre Team Entreprenør AS og Tre Team Byggevarehus AS. I dag er byggevarehuset overtatt av Byggmakker, mens Tre Team Entreprenør drives videre i familien Larsens eie.

Varierte oppdrag

Like før jul besøkte NESO en av byggeplassene til bedriften i Kabelvåg. Der jobber Tre Team Entreprenør med å bygge en leilighet over to etasjer i tilknytning til et eksisterende bygg.

–  Dette skal bli en generasjonsbolig. Vi bygger en selvstendig leilighet, i tilknytning til huset. Leiligheten skal også ha en garasjeplass i kjelleren, peker og forklarer Raymond.

Av andre prosjekter de jobber med for tiden nevner han påbygg av en etasje og utbygging av en stue/vinterhage på en enebolig, innredning av en leilighet og renovering av en trafostasjon. Tre Team Entreprenør tar på seg det meste av oppdrag i privatmarkedet.

Av andre prosjekter de jobber med for tiden nevner han påbygg av en etasje og utbygging av en stue/vinterhage på en enebolig, innredning av en leilighet og renovering av en trafostasjon. Tre Team Entreprenør tar på seg det meste av oppdrag i privatmarkedet.

Tre Team Entreprenør. Raymond Larsen og Karl-Ove Larsen.
I Kabelvåg bygger Tre Team Entreprenør en selvstendig leilighet i tilknytning til eksisterende bolig. Fra venstre: Håkon B. Jenssen, Joakim Olaf Skaugvolldal, Håvar Andrade Larsen, Jan Erik Paulsen og Raymond Larsen.

– Vi bygger eneboliger, garasjer og hytter. Pusser opp bad, vaskerom og kjøkken, eller skifter vinduer. Vi kan ta i på det meste, foruten graving. Men vi har mulighet til å gi totalpris med graving, rør og det elektriske også, når det er ønskelig. Vi har også murer og kan ta på oss oppdrag som piperenovering og montering av ovner, forteller Larsen.

Akkurat nå har de ingen eneboliger på gang, men det har de gjort mye av de senere årene. De har også bygget leilighetsbygget Sentrum Panorama i Svolvær.

– Akkurat nå er vi ikke skodd for store leilighetsbygg. Men jeg skal ikke utelukke at vi kan finne på å gjøre det igjen en gang i fremtiden, sier Larsen.

22 ansatte

Bedriften har i skrivende stund 22 ansatte, hvorav tre er ansatt på kontoret og to er lærlinger.

– Vi har 4-5 mann som er godt voksne, som har vært her i mange år. Men også en del litt yngre ansatte, som har vært her i hele sin yrkeskarriere. Vi har gjort et hopp oppover i antall relativt unge folk med fagbrev, forteller Raymond.

– Vi har også noen utenlandske arbeidere i bedriften, som er bosatt har med sine familier. To av disse har tatt voksenfagbrev, og to til skal i gang med dette til våren. De vil ha samme formalkompetansenivå som kollegaene sine og skal ta dette gjennom NESOs fagbrevkurs. Det er et flott signal til oss om at de ønsker å bli værende her, sier Raymond.

– Hvorfor er Tre Team Entreprenør et sted hvor de ansatte trives på jobb?

– Jeg håper det er fordi de opplever å få relevante oppgaver. Det er mange bedrifter her i Vågan som driver i samme bransje, så for flinke fagfolk er det nok relativt enkelt å få seg jobb et annet sted. Det at vi har en liten administrasjon, tror jeg også gjør at det oppleves lett å nå frem til oss om det skulle være noe. Vi er også flinke til å rotere på hvem som jobber sammen. Da unngår vi å få slitasje, og flere får mulighet til å lære av hverandre og samarbeide, forklarer Larsen.

– Hvis noen som har hatt mye utearbeid ønsker å jobbe inne en periode, etterstreber vi å legge til rette for det om det er praktisk mulig. Vi kjører også lunsjmøte med alle ansatte hver fredag, da kommer alle som jobber i nærheten inn til kontoret slik at alle som ikke jobber på samme anlegg også får møttes. Det er et viktig sosialt tiltak vi gjør for å bygge bånd, hvis ikke kan det jo gå månedsvis uten at man møtes, legger han til.

Tre Team Entreprenør. Raymond Larsen og Karl-Ove Larsen.
Håvar Andrade Larsen har gått gradene fra lærling til tømrer hos Tre Team Entreprenør. Han fullførte NESO Lærlingeskole i 2021.

Bedriften har et godt renommé lokalt, noe som er viktig for bedriften.

– Vi har bare holdt oss i det lokale markedet, så at vi nå har passert 50 år med drift sier vel noe. Hadde vi ikke gjort god jobb hadde vi ikke blitt så gamle. Det er jo også slik at en dårlig nyhet sprer seg til 10, mens en god nyhet bare når halvparten. Vi har vært opptatt av å gjøre en god jobb, og har alltid tatt reklamasjoner på alvor, sier Raymond.

– Ting kan oppstå når man har med mennesker å gjøre, og man kan ha ulike oppfatninger av situasjoner underveis. Men generelt mener jeg vi har vært ganske gode til å løse de situasjonene som har vært. Man har lite å tjene på å være sta, man må se kundens ståsted også, legger han til.

Ingen selvfølge

Raymond har sin bakgrunn fra BI og teknisk fagskole for byggfag.

– Utdanningsvalget avslører nok at jeg ikke tidlig bestemte meg for at jeg skulle inn i bedriften, da hadde jeg valgt å bli håndverker. Jeg hadde ikke så stor interesse for faget da jeg var ung. På videregående valgte jeg handel og kontor, før veien gikk videre til BI. Der valgte jeg prosjektadministrasjon som hovedfag og det var nok der interessen for å lede og drifte i byggenæringen ble vekket, forteller Larsen.

Det førte han videre til teknisk fagskole, som han tok desentralisert gjennom NESO.

– Det ga meg gode kvalifikasjoner. Samtidig har utviklingen for bransjen gått i retning av at ledelsen har mer papirarbeid enn noe annet. Det er ting som faderen ikke synes er så artig, han vil heller produsere enn å sitte på kontor, sier Raymond.

Etter at Karl-Ove trakk seg ut av den daglige driften, har de hatt noen utskiftninger i stillingen som teknisk leder. I dag er det Espen Berg som er ansatt som byggmester/teknisk leder.

– Det fungerer veldig bra. Jeg holder tråden i det aller meste i driften, men på detaljnivå på det tekniske er det Espen som har ansvaret, sier Raymond.

Før Espen kom inn i Tre Team Entreprenør, måtte Karl-Ove gjøre comeback fra pensjonisttilværelsen opptil flere ganger.

– Det var en krevende periode, hvor jeg tidvis følte meg ganske alene. Vi ansatte flere ganger uten at vi fikk stabilitet i rollen som teknisk leder. Faderen måtte komme tilbake fra pensjonisttilværelsen tre ganger for å avhjelpe oss, det skal han ha stor kred for at han gjorde, sier Tre Team-lederen.   

Tidlig på

Raymond er på plass på jobb hver morgen kl. 06.30. Han liker å ha orden og oversikt, og har kaffen klar til kollegaene kommer på jobb. På vinteren sørger han også for snøfritt inngangsparti til arbeidsdagen starter.

– Jeg liker å få unna henvendelser fra kvelden før på morgenen. Ellers bruker jeg en del tid på å regne på ulike oppdrag, de som det er litt størrelse på er det gjerne jeg som tar. Ellers ser det en god del systemer som skal vedlikeholdes og følges opp i forhold til HMS og kvalitet. Det hender også at jeg er litt ute på byggeplass, selv om det er i mindre grad. I prosjekter hvor jeg har hatt en finger med i spillet fra start liker jeg å kunne følge litt ekstra opp, sier Raymond.

Lensmannsgården

Selv om Karl-Ove er blitt pensjonist har også han nok å beskjeftige seg med. I sitt eie har han nemlig den gamle Lensmannsgården i Kabelvåg, som ble bygget i 1899. De siste årene har mye av hans tid gått med til å sette det gamle, ærverdige bygget tilbake til sin opprinnelige stand. 

– Det er min store lidenskap. Økonomisk er det selvsagt ren galskap. Men noen bruker pengene sine på jordomseiling, jeg bruker mine på dette prosjektet, forklarer han.

Tre Team Entreprenør. Raymond Larsen og Karl-Ove Larsen.
Karl-Ove Larsen er pensjonist. Hans store prosjekt for tiden er restaurering av den gamle Lensmannsgården i Kabelvåg som han selv eier. Her jobber han med utskjæringer til mønet, hvor de opprinnelige utskjæringene ikke lot seg bevare.

Karl-Ove legger stor flid i alle detaljene. Der det ikke er mulig å bevare, gjenskaper han detaljerte utskjæringer for at bygget igjen skal kunne fremstå slik det en gang var. Eksempelvis i mønet, som han jobbet med da NESO var innom.

– Disse utskjæringene var ikke mulig å berge, så da lager jeg nye som skal være så tro kopier av de gamle som mulig, forklarer han.

– Det har vært artig å få så mange positive tilbakemeldinger fra omgivelsene på prosjektet. En dag kan kanskje Lensmannsgården stå igjen som et minnesmerke over mitt arbeid. Lønn for strevet får heller komme i himmelen, smiler Karl-Ove.

Tøffe tider

Gjennom sine 50 første år har bedriften så langt aldri måttet permittere ansatte.  

– Vi har vært flinke og tjent til livets opphold. De økonomiske forholdene har heldigvis aldri vært en belastning for driften. Vi har i felleskap klart å utøve vårt håndverk på en måte som har gjort at vi ikke har gått med underskudd på mange år, sier Raymond.

Men også Tre Team Entreprenør merker at det er tøffe tider i bransjen.

– Vi merker at det er mye mindre forespørsler. For første gang på mange år bygger vi ikke en ny enebolig. Men det henger nok også litt sammen med at det er lite tilgang på boligtomter i vår kommune. Det er ikke like enkelt nå som det var for 5-6 år siden.

– Hvilke type oppdrag er det størst etterspørsel av for dere nå?

– Nå er det rehabilitering, folk bruker pengene på det de har. Det kan være for eksempel tak, vindu eller fasader. Der er det et stort marked, de fleste husene i kommunen er ikke nye. Med de strømprisene vi nå ser, er det nok en del som ser seg tjent både med etterisolering og skiftning av vinduer for å få en langsiktig gevinst, påpeker Raymond.

– Men også dette markedet slås litt i hjel av at renten stiger. Det gjør folk mer forsiktige. Vi er i en bransje som er veldig avhengig av den rentepolitikken som føres. At renta gikk opp ytterligere et knepp rett før jul, la bare ytterligere last til byrden, legger han til.

Han påpeker at også prisene på innsatsfaktorene har går mye opp de siste årene, noe som gjør det dyrere for kundene.

– Så selv om man har et inderlig ønske om å få ting gjort, må mange sette prosjekter på vent.

Rekruttering

Både Raymond og Karl-Ove er opptatt av rekrutteringen til bransjen. Det har over tid vært utfordrende å rekruttere. At situasjonen i bransjen nå er krevende kan forverre situasjonen ytterligere, frykter de.  

–  Det er viktig nå at man ikke bli fristet til å trappe ned på lærlinger for å kutte kostander. Da sager en av greina man sitter på. Mange av de lærlingene vi har hatt, er hos oss den dag i dag – det er en flott måte å rekruttere fagfolk på, sier Karl-Ove.

Begge er også bekymret for at den økonomiske utviklingen med svakere kronekurs samtidig som lønningene ellers i Europa øker. Det tror de vil gjøre det vanskeligheter for bransjen å hente utenlandsk arbeidskraft fremover.

– Det blir en utfordring den dagen markedet igjen snur, sier Karl-Ove.

Også innleieforbudet mener de er ødeleggende for rekruttering.

– Selv om vi i utgangspunktet ønsker å ha minst mulig innleie, har vi også hatt behov for det. Vi har faktisk tre fast ansatte hos oss nå som har blitt rekruttert til oss etter at de var her som innleide først. Når man kan se hva de står for først, er det enklere å gi en fast ansettelse, sier Raymond.

Tilpasser seg markedet

Gjennom årene har Tre Team Entreprenør vært med på så mange oppturer og nedturer i markedet at de ikke er i tvil om at etterspørselen vil øke igjen – om man ser litt opp og frem.

–  Vi registrerer jo også at det er mange som mener at kommer til å bli mye arbeid fremover, for de som holder seg flytende. Det forventes at renta skal ned uten at lønningene går ned - da vil folk sitter igjen med mer penger. De som har hus, vil bruke pengene sine blant annet på det. Og man vet jo allerede at det er stor underdekning på boliger, slår Karl-Ove fast.

Karl-Ove Larsen og Raymond Larsen i Tre Team Entreprenør.
Karl-Ove Larsen og Raymond Larsen i Tre Team Entreprenør. 

I desember hadde Tre Team Entreprenør nok arbeid frem til påske.

– Vi forventer også å lande flere prosjekter i løpet av vinteren. Selv om ordreboken ikke er veldig tykk akkurat nå, har jeg vært i bransjen så mange år at jeg ikke er spesielt engstelig for at vi skal bli fri for arbeid, sier Raymond.

– Vi prøver også så langt vi klarer å tilpasse aktiviteten ut fra hvor mange ansatte vi har. Heller det enn å gape over alt vi kan få tak i, for så å måtte leie inn folk for å ta unna. Vi har bedre oversikt og leverer bedre kvalitet med egne folk, legger han til, og lar faderen få siste ord:

– På våre 50 år har det vært flere perioder hvor vi ikke har bygd ett eneste hus - og så har vi hatt perioder hvor vi ikke har gjort annet enn å bygge hus. Kunsten er å ha en beskjeftigelse i periodene hvor det står stille, og ikke ta på seg mer enn man klarer å løse når markedet løsner, avslutter Karl-Ove.